Forum Akademickie – patron medialny portalu eDOKTRANT.pl

Forum Akademickie objęło patronat medialny nad naszym portalem. Forum Akademickie to ogólnopolski miesięcznik adresowany do środowiska akademickiego. Wydawany jest od 1994 roku (wcześniej jako „Przegląd Akademicki”) w Lublinie. Porusza w szerokim zakresie problematykę szkolnictwa wyższego i nauki. W każdym numerze, na ponad 80 stronach, czytelnicy mogą znaleźć: rozmowy o uwarunkowaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych kształcenia w Polsce, obserwacje...

Polski Produkt Przyszłości – ostatni dzień naboru

Wciaż trwa nabór w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na Polski Produkt Przyszłości. Celem konkursu jest promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych w Polsce. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki; produkt przyszłości przedsiębiorcy; wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego...

Studia doktoranckie a tryb uzyskania stopnia doktora – szkolenie online

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online pn. "Studia doktoranckie a tryb uzyskania stopnia doktora". Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek (02.11.2020 r.). Szkolenie poprowadzi Łukasz Kierznowski. Opis szkolenia: W ramach szkolenia zostaną omówione zasady uzyskania stopnia doktora przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie i ubiegają się lub zamierzają się ubiegać...

Stypendia Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

Stypendia przeznaczone są dla młodzieży polskiego pochodzenia lub Polaków od co najmniej 5 lat mieszkających poza granicami Polski, wyróżniającej się osiągnięciami naukowymi i zaangażowanej w działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Termin zakończenia naboru - 05.11.2020 r. Stypendium naukowe Pomocą stypendialną mogą być objęci: uczniowie i studenci I,...

Stypendium START 2021 – przedłużenie terminu naboru wniosków

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że ze względu na rozwój pandemii termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br. Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także się zmieni. Organizatorzy wskazują, że w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie...

Popularyzator Nauki 2020 – to już ostatni moment

Portal Nauka w Polsce wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz 16 organizuje konkurs na Popularyzatora Nauki. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków. Ostatni moment na nadesłanie zgłoszenia to 26.10.2020. Działalność popularyzatorską kandydatów oceni Kapituła złożona z popularyzatorów nauki,...

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną

Opublikowana została lista laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020. W kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska nagrodzono 25 osób. Łącznie wyróżniono ponad 40 naukowców w następujących kategoriach: 1) wyróżniająca się rozprawa doktorska, 2) wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz 3) osiągnięcie w zakresie działalności...

Ograniczenia na Uczelniach

Od 19 października zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, wynika to z faktu wprowadzenia w wielu miejscach kształcenia czerwonej strefy. Obszar czerwony - kształcenie prowadzone jest zdalnie.Obszar zółty -  kształcenie prowadzone jest w trybie hybrydowym. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów,...

Dlaczego warto założyć konto na portalu eDoktorant?

eDoktorant to ogólnopolski projekt skierowany do doktorantów oraz studentów ostatnich lat studiów wiążących swoją karierę zawodową z pracą naukową i badaniami naukowymi. Platforma naukowa eDoktorant to narzędzie do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy doktorantami, studentami oraz pasjonatami nauki. Na portalu istnieje możliwość założenia konta, stanowiącego wizytówkę danego użytkownika. Dlaczego warto...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Parlament Studentów RP zachęca osoby, które obroniły się w tym roku , do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodzone zostaną prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarkinauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Nagrody...