Spotkania informacyjne online: Stypendia DAAD do Niemiec

Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych online skierowanych do osób, które zainteresowane są programami stypendialnymi DAAD. DAAD jest jedną z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Poniedziałek, 19 października 2020 r., godz. 15.00-15.45 Stypendia DAAD na studia typu Master w Niemczech - sesja Q&A Szczegółowe informacje i formularz...

Rusza nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” – na rok 2021

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”, która umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i...

TopMinds 2021 – program mentoringowy

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery. Program ma na celu przygotowanie młodych, wyróżniających się naukowców do międzynarodowej kariery naukowej.  Program TopMinds jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Skierowany jest do osób przygotowujących rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub...

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim...

Strefa Komfortu PSRP

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy ma możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Na platformie internetowej znajdują się interesujące artykuły oraz materiały video odnoszące się do zdrowia psychicznego....

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie studiów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w rozporządzeniu w sprawie studiów dodano zapis dotyczący możliwości prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad przeliczania punktów ECTS. Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru,...

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

W dniu 22 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym: 1) wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich orazkompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”); 2)...

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło nowy program pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w: 1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,...

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło nową listę grantów

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło nową listę konkursów grantowych. Naukowcy ubiegać się mogą o uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów: OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie szkół doktorskich w kształceniu doktorantów i finansowanie realizowanych przez nich projektów...

Konkurs PRODOK 2020

Celem Konkursu jest wyłonienie Podmiotu stwarzającego najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz najlepszego samorządu doktoranckiego działającego w obrębie Podmiotu. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 października 2020 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 21 listopada 2020 r. w Warszawie. Więcej informacji: https://krd.edu.pl/event/ogloszenie-konkursu-prodok-2020/