Mocna innowacyjna trzydziestka

Ponad 192 mln zł z Funduszy Europejskich pomoże zespołom polskich naukowców i przedsiębiorców w realizacji 30 nowatorskich projektów z różnych dziedzin. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło siódmy konkurs „Projekty aplikacyjne”. Pierwotnie budżet konkursu wynosił 100 mln zł. Jednak ze względu na wysoki poziom projektów konieczne okazało się niemal dwukrotne...

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego  dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5.390 zł miesięcznie. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada...

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytut PAN

Politechnika Śląska oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk zostały tegorocznymi laureatami konkursów: PRODOK i PROPAN. Najlepszym samorządem wybrano Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się podczas „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”, którą tym razem zorganizowano w formule online. Celem obu konkursów jest wyłonienie podmiotów...

Nagrody naukowe wydziałów Polskiej Akademii Nauk

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, przyznają nagrody naukowe. Znamy już nazwiska pierwszych laureatów.  Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii otrzymał prof. dr hab. Marcin Stępień z Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl prac dotyczących nowych strategii syntezy złożonych struktur aromatycznych. Nagroda im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o Ziemi trafiła...

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60...

dr Paula Wiśniewska: Samorząd to przede wszystkim ludzie

Zapraszamy do przeczytania II części wywiadu z dr Paulą Wiśniewską. Rozmawia: Mateusz Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski) – ambasador naszego portalu. Samorząd doktorancki jest zorganizowany diametralnie inaczej, aniżeli np. samorząd terytorialny. Mowa o samorządzie branżowym, zarówno funkcjonującym w ramach uczelni (jak np. na UWr), jak i na poziomie ponaduczelnianym, w skali ogólnopolskiej. Samorząd...

Life Science Open Space Online Week 2020

Już w poniedziałek, 23 listopada, rozpoczyna się Life Science Open Space Online Week 2020. Hasło tegorocznego wydarzenia to: „NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE WYZWANIA”. Impreza odbędzie się w całości w formacie online. Rejestracja dostępna jest do 27-11-2020 ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ. W tym roku proponujemy trzy moduły wydarzenia: WSPÓŁPRACA – czyli sesje webinarowe, które dają...

Eksperyment: parametry życiowe podczas noszenia maseczki nie ulegają pogorszeniu

Noszenie maseczki przez trzy godziny pełnej pracy biurowej nie spowodowało niedotlenienia czy zwiększenia poziomu CO2 w organizmie - mówi ratownik medyczny i nauczyciel akademicki, Jarosław Sowizdraniuk, który w ramach eksperymentu monitorował parametry życiowe podczas pracy w masce. Jarosław Sowizdraniuk, ratownik medyczny i nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich...

PRODOK 2020

Gala Konkursu Konkursu na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce oraz na Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu PRODOK 2020 z racji na obostrzenia sanitarne związane z eskalacją liczby zachorowań na COVID-19, nie odbędzie się – jak wcześniej planowaliśmy – w formie stacjonarnej. Niestety trwająca pandemia okazała...

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” w dniach 20-22.11.2020 roku.W tym roku, z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, konferencja odbędzie się w formie zdalnej (on-line). Z uczestnikami połączymy się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams...