Piąte TANGO dla naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do aplikowania w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł. Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR od 1 lutego...

Planowany harmonogram konkursów NCN w 2021 roku

Opublikowany został planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2021. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. Preludium 20 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia...

Kryształowe Brukselki rozdane

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. W tym roku nagrody otrzymali: w kategorii Nauka – Uczelnie – Uniwersytet Warszawski, w kategorii Nauka – Instytuty Naukowe PAN – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, w kategorii Nauka – Instytuty Badawcze – Narodowe Centrum Badań...

Funkcjonowania uczelni po 28 grudnia 2020 r. – zmiany w obostrzeniach

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, po 28 grudnia 2020 r. utrzymane zostają dotychczasowe przepisy odnoszące się do działalności uczelni. Zmieniają się natomiast zasady korzystania z basenów w ramach zajęć na uczelni. Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich nadal...

Konkurs “Otwarta Nauka w BioS”

POB BioS ogłasza konkurs Otwarta Nauka w BioS na finansowanie publikacji artykułów naukowych w ramach otwartego dostępu w prestiżowych czasopismach naukowych. Działanie służy realizacji celu strategicznego POB BioS I.3.a, tj. podniesienia jakości publikowanych prac. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się z jego zasadami, zamieszczonymi poniżej, w języku polskim i...

LIDERzy znowu poszukiwani. NCBR ogłasza kolejny konkurs dla młodych naukowców

LIDERzy znowu poszukiwani. NCBR ogłasza kolejny konkurs dla młodych naukowców. Po raz dwunasty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza młodych naukowców do aplikowania o środki na autorskie projekty badawcze. Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów...

Zwycięzcy konkursów organizowanych przez Parlament Studentów RP

Nowy rok akademicki Parlament Studentów RP rozpoczął dwoma konkursami skierowanymi do społeczności akademickiej! Pierwszy z nich dotyczył najlepszych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich z zakresy innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. W drugim, w kategoriach indywidualnych i grupowych, zostały wyróżnione osoby i...

Granty na międzynarodowe projekty badawcze. NCN koordynatorem nowego programu CHANSE w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

Od początku przyszłego roku zostanie uruchomiony programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), którego celem jest finansowanie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Koordynowany przez NCN program będzie realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości...

Nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2021 wybrane

W dniach 11-13 grudnia 2020r. odbył się XVII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, podczas którego podsumowano pracę zarządu kadencji 2020,  a także wybrano osoby, które będą go tworzyły w przyszłym roku.  W wyniku przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2020 roku wyborów, na mocy decyzji delegatek i delegatów z całej Polski...