Interstudent 2021 – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprasza do wzięcia udział w XI edycji konkursu Interstudent, w którym nagradzani są najlepsi zagraniczni studenci zdobywający wykształcenie na polskich uczelniach. Poszukiwani są ludzie ambitni, dobrzy studenci, ale przede wszystkim aktywni, zaangażowani, budujący mosty między kulturami. W tym roku Fundacja chce pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw...

Nowa strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W dniu 7 stycznia uruchomiona została nowa wersja strony internetowej NCBR. Strona stała się częścią zasobów portalu gov.pl, który jest głównym serwisem polskiej administracji oraz bramą cyfrowych informacji i usług państwa. Prosto i dla wszystkich Strona NCBR zawiera szereg rozwiązań istotnych z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych ofertą Centrum:  jest w pełni responsywna, czyli...

Popularyzator Nauki 2020 – konkurs rozstrzygnięty!

Dr Jerzy Jarosz, dr Joanna Stojer-Polańska, Dawid Masło, Śląski Festiwal Nauki, Hevelianum, redakcja "Filozofuj!" - to zwycięzcy 16. edycji konkursu Popularyzator Nauki. W rozstrzygniętym dziś, 21 stycznia konkursie nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które nie ustają w rzetelnym i ciekawym opowiadaniu o nauce. Konkurs organizowany jest od 16 lat...

Szczepienia doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów otrzymała odpowiedź Ministerstwa Nauki i Edukacji na pismo skierowane w dniu 12.01.2021 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do włączenia społeczności doktoranckiej do Narodowego Programu Szczepień w ramach I etapu. Interpretacja zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.01.2021r. przez Ministerstwo Nauki i Edukacji wskazuje, że wszyscy doktoranci...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie.

Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości....

Zdobądź Grant z FUniP!

Zdobądź Grant z FUniP to konkurs grantowy skierowany do kół naukowych uniwersytetów zrzeszonych w ramach Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). Projekt ma na celu aktywizację kół naukowych poprzez szkolenie ich przedstawicieli z zakresu pozyskiwania środków na działalność tworzenia i realizacji projektów grantowych. Uczelnie wyższe uwzględniane w konkursie: https://funip.pl/zrzeszone-uczelnie/ W ramach I edycji konkursu...

KRD poszukuje pełnomocników

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza Konkurs na Pełnomocników Krajowej Reprezentacji Doktorantów: ds. IT;ds. sportu akademickiego;ds. popularyzacji nauki;ds. Polskiej Akademii Nauk;ds. współpracy międzynarodowej.  Zgłoszenie powinno się składać z: Curriculum Vitae;listu motywacyjnego;formularza zgłoszeniowego na stanowisko Pełnomocnika KRD zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór...

Zbiór porad dla doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów przedstawia wybór porad przygotowanych przez członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Opracowanie to powstało na rzecz projektu Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca (SMNS KRD) współfinansowanego ze środków MNiSW w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2020 r.” LINK DO ZBIORU PORAD

Rzecznik Praw Doktoranta – poszukiwany / poszukiwana

Na podstawie Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłaszony został konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta. Rzecznik Praw Doktoranta stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Praca ma charakter społeczny. Rzecznikiem Praw Doktoranta może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą...

III Edycja Programu Mentoringowego FMMiK PTKS

Ruszył nabór do III Edycji Programu Mentoringowego Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS. Program skierowany jest do doktorantów lub studentów studiów drugiego stopnia, zainteresowanych naukowo szeroko pojętą komunikacją społeczną i mediami. To szansa nie tylko na dialog naukowy, ale również propozycja współpracy z uznanymi badaczami reprezentującymi dyscyplinę nauk o komunikacji...