Doktorat od podszewki – Graficzna prezentacja danych w publikacjach naukowych

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu serdecznie zapraszamy doktorantów, studentów oraz młodych pracowników nauki na kolejne warsztaty z cyklu Doktorat od Podszewki: ,,Graficzna prezentacja danych w publikacjach naukowych'', które poprowadzi doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - mgr Karolina Nowak.Szkolenie odbędzie się w czwartek, 21.01.2020, o...

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu autorami przełomowych prac w dziedzinie genetyki nowotworów

Publikacja zespołu prof. Piotra Kozłowskiego z Zakładu Genetyki Molekularnej, w składzie: dr Paulina Gałka-Marciniak, dr Martyna Urbanek-Trzeciak, mgr Paulina Nawrocka, została wyróżniona przez zespół edytorów i redaktorów czasopisma Nucleic Acids Research tytułem Breakthrough Article. „Breakthrough Articles represent the top of NAR papers in terms of originality, significance and scientific excellence”....

Ruszył nabór wniosków na staże zagraniczne NAWA w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NAWA – PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) otworzyła nabór wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Wspólny konkurs NAWA i NCN –  PRELUDIUM BIS –  to część trwającej od 2019 r. współpracy między agencjami mającej na celu tworzenie wspólnych form finansowania badań wspierających mobilność naukową. Celem programu NAWA...

Pierwszy polski projekt w konkursie IPCEI

Innowacyjny projekt recyklingu baterii Li-Ion firmy Elemental Strategic Metals z umową na 332 mln zł dofinansowania z NCBR. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. podpisały umowę o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. Projekt finansowany z Programu Inteligentny Rozwój dotyczy technologii bezpiecznego, przyjaznego środowisku i...

Wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski

NCBR ogłasza piąty konkurs GOSPOSTRATEG. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty już konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG. W jego ramach szuka innowacyjnych projektów, które będą stanowiły odpowiedź na zgłoszone przez Ministerstwa: Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego zagadnienia badawcze dotyczące wykluczenia komunikacyjnego, analizy składu...

Sztuczna inteligencja w walce o zdrowie i rzetelne informacje

Rusza nabór wniosków w pierwszym konkursie INFOSTRATEG. 60 milionów złotych to pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów z zakresu sztucznej inteligencji w pierwszym konkursie programu INFOSTRATEG, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Agenda badawcza startującego konkursu skupia się na tematach rozpoznawania obrazów medycznych w zakresie dróg oddechowych (w szczególności...

Rozmowa z Jarosławem Olszewskim – nowym Przewodniczącym KRD

Zapraszamy do wywiadu z Jarosławem Olszewski, Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2021, który przeprowadził Mariusz Karwowski z Forum Akademickiego. Przygotowania do nowelizacji Ustawy 2.0, zmiana statutu, większe zaangażowanie doktorantów uczelni niepublicznych, targi pracy, ogólnopolska konferencja – to tylko część planów Jarosława Olszewskiego, nowego przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.  Wybory nowych władz...