Rada Młodych Naukowców VII kadencji – nabór kandydatów

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Zgłoszenia przyjmowanesą drogą elektroniczną do 22 lutego. Wyboru członków dokona Minister Edukacji i Nauki. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie dokonań młodych badaczy w Polsce. Rada Młodych Naukowców – kto może zostać członkiem? W skład Rady Młodych Naukowców...

Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach

Od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r. Najważniejsze informacje  Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż...

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję...

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne – Zapraszamy serdecznie

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów Chemii do wzięcia udziału w II Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym. Sympozjum odbędzie się w dniach w dniach 20-21.03.2021r.Wszystkie informacje na temat Sympozjum zostały umieszczone na stronie Rejestracja trwa: do 28.02.2021r. Abstrakty należy przesyłać do 28.02.2021r.Wszystkie abstrakty znajdą się w książce abstraktów. Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY Na...

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w czasie pandemii

Od 26 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które zawierają szczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w roku 2021 oraz w roku akademickim 2020/2021 w warunkach trwającej pandemii. Nowe przepisy dotyczą m.in. wymiaru praktyk zawodowych czy rekrutacji na studia. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:  zniesienia minimalnego wymiaru...