Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej. Wymagania dotyczące prac: Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.Wymaganym językiem pracy jest język polski.Pracę do konkursu można zgłosić tylko...

Zapraszamy serdecznie na konferencję ‘RNA goes viral’ – rzetelne źródło informacji o wirusach!

English version below Szanowni Państwo,z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję pt. ‘RNA goes viral’, która odbędzie się 1.-2. lipca 2021 r. w Instytucie ChemiiBioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.Dzisiejszy świat pełen jest nowych niespodziewanych wyzwań, takich jaktrwająca pandemia COVID-19. Coraz częściej do zrozumienia współczesnych problemów oraz opracowania skutecznej...

Rozpocznij pracę w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Nasz partner Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko techniczne/specjalistyczne. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oferuje zatrudnienie w wiodącym ośrodku naukowym, w nowo tworzonej pracowni, w ramach projektu pt. „NEBI –Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych”współfinansowanego przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt...

Nabór wniosków do programu STER został otwarty

Tegoroczna edycja programu skierowana jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia doktoranckie lub w ich kształceniu oraz uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów. - Program STER jest doskonałym narzędziem, nie tylko do wypracowania mechanizmów większego zaangażowania studentów i kadry międzynarodowej, ale również silną dźwignią doskonalenia...

Konsultacje z Rzecznikiem Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta, działający przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zaprasza na konsultacje online. Najbliższy dyżur odbędzie się 21.04.2021 r. w godzinach 18:00-19:00.Zachęcamy przedstawicieli społeczności doktoranckiej do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeI5lP_y_6.../viewform... W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: rzecznik@krd.edu.pl 

Konkurs o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii społeczno-gospodarczej. W konkursie mogą wziąć osoby, które obroniły prace magisterskie na polskich uczelniach w roku kalendarzowym 2020. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Wojciecha Roszkowskiego dokona oceny prac i zadecyduje o przyznaniu nagrody...

Nagrody Naukowe Polityka

Od 7 kwietnia do niedzieli 13 czerwca 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Lista 15 finalistów zostanie opublikowana 15 września, a laureatów zostaną ogłoszeni w październiku. Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od...

Nabory wniosków w programach: Bekker NAWA i Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków wspierających międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA. Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Bekker NAWA Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja...

XIV edycja konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja 2021 r. Zapraszamy do udziału! Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie. W 2021 r. wśród ww. kategorii znalazły się: 1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw...

VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka”

Serdecznie zapraszam do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka”, która odbędzie się  w Akademii WSB w formule on-line, w dniach 15-16 kwietnia br. Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji; prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce...