Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekty badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa specjalne (dodatkowe) konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Konkursem „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór"Fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie...

Stypendia NAWA na studia w Polsce dla młodzieży polonijnej

Ponad 600 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata, otrzyma stypendia w ramach programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. W zbliżającym się roku akademickim rozpoczną studia na polskich uczelniach lub przystąpią do kursów do nich przygotowujących. Program...

III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

W dniach 18-19. września 2021 r. Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego organizuje III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (III PSSCh) w formie on-line na platformie Microsoft Teams. Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak...

KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTA-DOKTORANT W GRANCIE PRELUDIUM BIS 2 – UMP Poznań

Rozpocznij swoją karierę naukową w projekcie: „Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych” Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania: wykształcenie wyższe (magister) z zakresu nauk chemicznych, farmaceutycznych, technologii chemicznej i pokrewnych,doświadczenie w syntezie chemicznej, metodach oczyszczania związków i chemii medycznej. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zasad bezpieczeństwa, związanych z...

POSTDOC – SZTUCZNA INTELIGENCJA / IT

IDEAS NCBR to nowy projekt, którego celem jest prowadzenie badań stosowanych w informatyce. Koncentrujemy się natworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w gospodarce cyfrowej.IDEAS NCBR przeprowadzi długofalowe badania algorytmów inspirowanych rzeczywistymi potrzebami w dziedzinie finansów,bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, energetyki, ekonomii i socjologii. Będziemy współpracować zarówno z partneramipublicznymi, jak i...

Kajetan Duszyński – jak doktorant zdobywa olimpijskie złoto

Serdecznie zapraszamy na live na Facebooku, który odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 16.00 organizowany przez Krajową Reprezentacji Doktorantów. Gościem będzie mistrz olimpijski i doktorant - Kajetan Duszyński, który w Tokio zdobył złoty medal w sztafecie mieszanej 4x400m W trakcie spotkania Organizatorzy porozmawiają o pasji Kajetana oraz o tym, jak połączyć doktorat...

Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekty badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa specjalne (dodatkowe) konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Konkursem „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór"Fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie...

Zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpi zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.  Od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do realizacji kształcenia...

Przewodnik po programie Horyzont Europa

Komisja Europejska opublikowała Horizon Europe Programme Guide. Przewodnik jest niezbędny dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć program Horyzont Europa. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dotyczące struktury, budżetu i priorytetów politycznych tego programu. Dokument zawiera również wskazówki dotyczące przygotowania wniosku projektowego, a także wyjaśnia wiele interesujących kwestii związanych z uczestnictwem...

Wyniki konkursu SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem...