Cztery nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS – Narodowe Centrum Nauki ogłasza cztery nowe konkursy. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu, i naukowcy z zagranicy, którzy przyjadą prowadzić badania w Polsce. Narodowe Centrum Nauki wspiera naukowców na każdym etapie kariery. O grant NCN...

Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu sieci CHIST-ERA

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA European Coordinated  Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies.  Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI);Towards Sustainable ICT (S-ICT). W konkursie złożono 53 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 10 projektów, na...

Nowy program MEiN – „Rozwój czasopism naukowych”

Ruszył nabór wniosków do nowego programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych”. W ramach tej inicjatywy krajowi wydawcy czasopism naukowych mogą uzyskać do 120 tys. zł wsparcia finansowego m.in. na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym. Wysokość...

Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą – otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapraszam do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą w ramach wymiany bilateralnej naukowców.  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 28 października 2021 roku.  Szczegółowe informacje oraz...