Nabór wniosków do konkursu START 2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 22 listopada br. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód...

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii naszego partnera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w Forum Przedsiębiorczości Akademickiej w dniu 29 września. W dniach 26-29 września 2021 r. w Toruniu odbędzie się już po raz piąty Forum Inteligentnego Rozwoju. To niezwykłe wydarzenie przyciąga rok do roku przedsiębiorców, wizjonerów oraz wybitnych...

Konkurs DOCUP 2021

Zarząd DFUP ogłosił konkurs DOCUP 2021. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach: działalność samorządowa doktoranta, działalność naukowa, wydarzenie naukowe, wydarzenie samorządowe. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 października 2021 roku. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich Uniwersytetów, wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich indywidualnie lub zbiorowo (samorządy...

Startuje newsletter PAN

We wrześniu wystartuje newsletter Polskiej Akademii Nauk, w którym będą przekazywane najnowsze informacje ze świata nauki. W newsletterze PAN przeczytają Państwo m.in. o sukcesach naukowców PAN, badaniach przez nich prowadzonych, wybranych wydarzeniach naukowych i popularyzujących wiedzę. Newsletter skierowany jest do miłośników nauki i osób zainteresowanych życiem Polskiej Akademii Nauk. Zarejestrowani...

Project “Light scattering assessment in vitreous body with Optical Coherence Tomography” – scholarship

The project aims to develop and clinically validate novel optical imaging modality based on Optical Coherence Tomography to provide high-resolution visualization of the vitreous body. We will quantitatively characterize vitreous body structure in different vitreo-retinal diseases. The new modality will facilitate fundamental research on the vitreous since it will enable...

Nowe horyzonty z grantami Postdoctoral Fellowships

16 kwietnia 2021 r. zainaugurowano w Polsce kolejny, już dziewiąty, Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont Europa. Promuje on doskonałość naukową, innowacje, jak również transfer wiedzy i technologii, tak aby Europa mogła sprostać aktualnym wyzwaniom gospodarczym i społecznym.             Wśród szeregu inicjatyw i możliwości oferowanych...

„PhDo” – naukowe stypendium doktoranckie

Do 8 października można ubiegać się o naukowe stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Program realizowany jest w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 złotych. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe. Dla kogo?...

Stypendia im. Stefana Banacha rozdane

Przyznano stypendia im. Stefana Banacha, będące wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przygotowano je z myślą o młodzieży z krajów rozwijających się, planującej podjęcie studiów w Polsce. W tegorocznej edycji spośród blisko 2000 zgłoszeń przyznano wsparcie finansowe dla 260 osób z prawie 30 krajów. Największą liczbę w tym gronie stanowią przedstawiciele...

Cztery nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS – Narodowe Centrum Nauki ogłasza cztery nowe konkursy. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu, i naukowcy z zagranicy, którzy przyjadą prowadzić badania w Polsce. Narodowe Centrum Nauki wspiera naukowców na każdym etapie kariery. O grant NCN...

Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu sieci CHIST-ERA

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA European Coordinated  Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies.  Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI);Towards Sustainable ICT (S-ICT). W konkursie złożono 53 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 10 projektów, na...