Program stypendialny rządu szwajcarskiego

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/23 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1986) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2018 i przed 31 lipca 2022) reprezentujących różne...

Stypendia Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii na studia licencjackie

Islandzkie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury w ramach corocznej oferty stypendialnej przyzna stypendia dla studentów zagranicznych na studia licencjackie z języka islandzkiego jako drugiego języka na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku. Programem stypendialnym zarządza Instytut Studiów Islandzkich Árni Magnússon. W ramach naboru na rok akademicki 2022/2023, przyznanych zostanie 14 stypendiów na okres od 1 września do...

Ogólnopolskie badanie zdrowia psychicznego doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zachęca do udziału w ogólnopolskim badaniu zdrowia psychicznego doktorantów. Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące podstawowych wymiarów zdrowia psychicznego i jego determinantów. Badanie realizowane jest w ramach projektu PhD Mental Health. Udział w badaniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jedynie udzielenia szczerych odpowiedzi na podstawie własnych doświadczeń podczas realizacji...

Organizowanie działalności społecznej/samorządowej – szkolenie na portalu eDoktorant

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu pn. eDoktorant 2.0. Szkolenie pn. "Organizowanie działalności społecznej/samorządowej - szkolenie na portalu eDoktorant" odbędzie się 4 listopada w godzinach 18:00 - 20:30. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. Motywacje, cele, koncepcje działalności społecznej/samorządowej. 2. Aktywny networking. 3. Podstawy budowania zespołu z...

Program mentoringowy TopMinds 2022

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji zapraszają do udziału w programie mentoringowym TopMinds. TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery.  Do wzięcia udziału w TopMinds 2022 zapraszani są studenci i studentki ostatniego roku...

MDDP&OSF Tax Everest – ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego

Zachęcamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2020/2021. Główną nagrodą jest wycieczka do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do konkursu można zgłosić pracę magisterską, która otrzymała ocenę bardzo dobrą oraz została obroniona w okresie między 1 listopada 2020 r. do...

Program wymiany naukowej do USA

EXCHANGE PROGRAM TO THE US to najstarszy program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej. Do 15 listopada 2021 roku trwa nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych w amerykańskich ośrodkach naukowych. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w ICHB PAN w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłosił rekrutację do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN. Tematyka badawcza to długie niekodujące RNA – nowy cel terapii przeciwgrypowej. Termin składania dokumentów upływa 23.10.2021 r. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat: Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biologii molekularnej, biotechnolog lub pokrewnych, lub spełnianie warunków wskazanych...

Przyznano 65 stypendiów w ramach Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65 prowadzonego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej

Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano 65 stypendiów w ramach Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65 prowadzonego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Okazją do uruchomienia programu było 65-lecie działalności fundatora Fundacji LOTTO – Totalizatora Sportowego. „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65” został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji...

Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Programu NZB

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to realizowany od 2009 r. na ponad 130 polskich uczelniach, jeden z największych programów edukacji ekonomicznej, skierowany do studentów i pracowników naukowych. Powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Organizatorem Programu NZB jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców...