Doktorancka Poradnia Psychologiczna

Doktorancka Poradnia Psychologiczna to część projektu PhD Mental Health realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. W jej ramach ponad 100 doktorantów i doktorantek będzie miała możliwość wzięcia udziału w indywidualnych, bezpłatnych 30-minutowych rozmowach online z psychoterapeutami – specjalistami Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Podczas rozmowy możesz przedstawić swój problem, a terapeuta udzieli...

Dołącz do społeczności NAWA Alumni Community!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nową platformę do budowania międzynarodowej społeczności networkingowej wśród absolwentów programów stypendialnych NAWA. Jest to nowoczesne narzędzie, które pozwala na udostępnianie różnych wydarzeń oraz dzielenie się wszelkimi informacjami. Społeczność jest podzielona na grupy według programów stypendialnych oferowanych przez NAWA (Lektorzy, Polonista – Naukowcy, Polonista – Studenci,...

Laureaci konkursów OPUS i PRELUDIUM

Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat. Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu...

Pod Warszawą powstaje jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczych

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych realizowany jest projekt – CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie.  W ramach tej inicjatywy powstał już m.in. monolityczny, żelbetowy bunkier, w którym będzie umieszczony nowoczesny cyklotron oraz przylegający do niego budynek, w którym zlokalizowane będą laboratoria. Warto w tym miejscu podkreślić, iż...

Nagrody „Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę...

PRODOK 2021 rozstrzygnięty!

Tegoroczna ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2021 odbyła się w dniu 20.11.2021 r. w Auli budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej – Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs PRODOK 2021 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Edukacji i NaukiKonferencję Rektorów Akademickich Szkół PolskichPrezesa Polskiej Akademii NaukJM Rektor Szkoły Głównej HandlowejPrzedstawiciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...

Horyzont Innowacji – wyjątkowa konferencja NCBR

25 listopada odbędzie się konferencja Horyzont Innowacji – najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizowane w przededniu nowej perspektywy finansowej UE. Konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” to platforma wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. To też miejsce do dyskusji o zwiększeniu...

Konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Ogłoszona została druga edycja konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Prace można nadsyłać do 8 grudnia 2021 r. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości...

Szkolenia w ramach projektu Jubileusz KRD “Model funkcjonowania szkół doktorskich”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Jubileusz KRD "Model funkcjonowania szkół doktorskich". Odbędą się one w najbliższą niedzielę (21.11.2021 r.). Szkolenia są otwarte, jednak obowiązuje limit miesc. 𝗕𝗹𝗼𝗸 𝗜 14:00 -16:00 Podstawy tworzenia i rozliczania wniosków o dofinansowanie projektów – dr inż. Angela Andrzejewska Praca z...

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o procedurze składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski będzie można składać od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący...