Zapraszamy serdecznie na konferencję „Bliżej chemii” – patronat medialny

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej „Bliżej chemii”, która odbędzie się 08-09.01.2022 w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.Będzie to świetna okazja aby rozpocząć ten Nowy Rok z naukowym, chemicznym przytupem!Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich studentów oraz doktorantów w formie biernej lub czynnej (wystąpienie posterowe) chcących...

Konkurs na studencką promocję szczepień

Parlament Studentów RP ogłosił konkurs na akcję promocyjną dot. szczepień! Do 16 grudnia możecie przesyłać zgłoszenia, w którym znaleźć się muszą: dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, funkcja sprawowana w samorządzie studenckim, numer telefonu, adres e-mail);adres, na który dostarczona ma być nagroda;szczegółowy opis wykonanego zadania konkursowego;harmonogram wykonanego zadania konkursowego;zrzuty ekranu bądź zdjęcia...

Spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu INFOSTRATEG

NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w programie INFOSTRATEG, które odbędzie się 17 grudnia 2021 r. Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na...

Harmonogram konkursów NCBR na rok 2022

Przedstawiony został harmonogram konkursów NCBR na rok 2022. Harmonogram podlega obecnie procesowi weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące NCBR ministerstwo. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na bieżąco. HARMONOGRAM KONKURSÓW NCBR NA ROK 2022 Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony NCBR.

Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2022/2023 upływa w dniu 15 stycznia 2022 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu. Podstawowym...

Jarosław Olszewski ponownie wybrany na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Jarosław Olszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został po raz drugi wybrany na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Reelekcję uzyskał podczas XVIII Zjazdu Delegatów KRD, który odbywał się zdalnie w dniach 10–11 grudnia. Do Zarządu KRD wybrano: Barbarę Pietrzyk-Tobiasz, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;...

Popularyzator Nauki – konkurs rozstrzygnięty!

Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został laureatem nagrody w konkursie Popularyzator Nauki. Nagroda została przyznana za zaangażowanie i ogromną pracę związaną z popularyzacją wiedzy medycznej w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczył szef...