„EDUstaż” – zgłoś się na płatny staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki!

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do wzięcia udziału w rekrutacji na płatny staż w ramach programu „EDUstaż”. Łącznie staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie 10 studentów. Będą oni mogli rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie w rożnych departamentach i biurach MEiN. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości...

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych 2022

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień...

Wzrasta dostępność polskich uczelni

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o pierwszych efektach inicjatyw „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”, które zostały zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rezultaty tych przedsięwzięć oceniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracowało także zestaw dobrych praktyk i przykładowych rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności uczelni dla osób...

Polityka Naukowa Państwa przyjęta przez Radę Ministrów

Wspieranie prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnienie autonomii uczelni to najważniejsze założenia Polityki Naukowej Państwa. Dokument, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki, został przyjęty przez Radę Ministrów. Polityka Naukowa Państwa Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i...

Jak publikują prawnicy?

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) postanowił sprawdzić, jak publikują polscy prawnicy zatrudnieni w krajowych jednostkach naukowych. To właśnie OPI PIB opracował aplikację SEDN, która posłużyła do trwającej ewaluacji dorobku naukowego. Eksperci instytutu przeanalizowali wyniki ostatniej, zakończonej ewaluacji, z której wynika, że naukowcy z dziedziny nauk prawnych...

Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej...

Najmłodszy profesor w Polsce

Mateusz Hołda, który jest współzałożycielem i liderem zespołu naukowego HEART, działającego przy Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, został najmłodszym w historii Polski profesorem tytularnym. Na początku lipca postanowieniem prezydenta RP otrzymał on tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ Serdecznie...

ABM ogłosiło nowy konkurs grantowy!

Nabór skierowany będzie do mikro-, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe oraz konsorcjów, których liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum...

Katowice oficjalnie z tytułem Europejskiego Miasta Nauki

W sobotę, 16 lipca w holenderskiej Lejdzie odbyła się oficjalna ceremonia przekazania Katowicom tytułu i symbolicznych kluczy Europejskiego Miasta Nauki 2024 (EMN). Uroczystość zakończyła konferencję EuroScience Open Forum 2022. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, rektorskich oraz pracownicy wszystkich uczelni Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/katowice-oficjalnie-z-tytulem-europejskiego-miasta-nauki