WIAD 2023: Orientacja i odnajdywanie drogi

V Konferencja Naukowa WIAD23 „Orientacja i odnajdywanie drogi / Orientation and Wayfinding” Wayfinding można zdefiniować jako rozwiązywanie problemów przestrzennych – online i offline. To wiedza o tym, gdzie jesteś oraz dokąd i jaką drogą możesz się udać. Nie da się tego osiągnąć bez dobrej architektury informacji. Wielość wyborów bywa inspiracją...

OKN Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne w ujęciu komparatystycznym

Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się 13 stycznia 2023 r. (piątek) za pośrednictwem platformy MS Teams. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy oraz kompleksowe ukazanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz...

TYGIEL 2023 – „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

W dn. 23-26 marca 2023 r. odbędzie się XV jubileuszowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Konferencja odbywać się będzie zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”

Na konferencji zostaną podjęte tematy, które poruszone zostały w pierwszej edycji, a dodatkowo poszerzona będzie tematykę o wnioski de lege ferenda i przyszłość regulacji rynku imprez turystycznych.  Konferencja ma na celu podjęcie wieloaspektowej dyskusji co do skuteczności obowiązujących regulacji, planowanym zmianom, największym mankamentom i brakom, bo te kwestie ulegają nieustannym...

Cyfryzacja w Polsce i Krajach Bałtyckich

Koło Naukowe „Innowacja” Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na zdalną Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Cyfryzacja w Polsce i Krajach Bałtyckich”. Współorganizatorami konferencji są Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu oraz punkt informacji...

Kosmetologia w ujęciu holistycznym – konferencja

KOSMETOLOGIA W UJĘCIU HOLISTYCZNYM - Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych, jak również praktyków oraz osoby zainteresowane rozwojem kosmetologii w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów związanych z kosmetologią. Celem niniejszej Konferencji jest...