XVII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa 

Konferencja odbędzie się w maju 2023 w Lublinie oraz on-line w tym samym czasie. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprezentować referat lub plakat, opublikować streszczenie swojego wystąpienia, oraz posiada również prawo opublikowania dwóch rozdziałów w monografiach w języku polskim lub angielskim. Konferencja ta jest również doskonałą okazją do wymiany poglądów...

X Konferencja Naukowa Doktorantów “Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu "PARADYGMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI" odbędzie się w dniach 12-13 maja 2023 roku: 12 maja 2023 r. - I DZIEŃ KONFERENCJI - wystąpienia Doktorantów (stacjonarnie w siedzibie Akademii WSB) 13 maja 2023 r. - II DZIEŃ KONFERENCJI - warsztaty metodologiczne dla Doktorantów (stacjonarnie, bez możliwości udziału on-line). W ramach...

Fizykochemia układów złożonych

W dniach 22-23.06.2023 roku odbywać się będzie jubileuszowa konferencja "Fizykochemia układów złożonych" z okazji 55-lecia istnienia Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii UJ. Konferencja została objęta PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UJ, prof. dr hab. Wojciecha Macyka. Konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii UJ. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymaga obowiązkowej rejestracji. Rejestracja możliwa jest za...

VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój

Najbliższa konferencja odbędzie się w Lublinie oraz w tym samym czasie on-line. Głównymi celami konferencji jest między innymi prezentacja tematyki prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych jak i przeglądowych, wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru, publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN); - integracja środowiska i interdyscyplinarna...

Future trends in health interventions – 5th Central European Biomedical Congress 

5th Central European Biomedical Congress (CEBC) under theme Future trends in health interventions. The Congress is organized by the Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences and the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University Medical College. Date: May 29 - June 1, 2023 Venue: Auditorium Maximum, 33 Krupnicza...

I edycja międzynarodowej konferencji naukowej ,,ONCOPhD’’

Pierwszą edycja międzynarodowej konferencji naukowej ,,ONCOPhD’’, która odbędzie się w dniach 20-22.10.2023r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w formie hybrydowej.  Jest to pierwsza taka konferencja, w której doktoranci oraz młodzi naukowcy reprezentujący ośrodki akademickie z całego świata, będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań i wymiany własnych doświadczeń z zakresu onkologii klinicznej jak również...

Nabór do Fulbright Graduate Student Award 2024-25

Fulbright Graduate Student Award 2024-25 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem,...

Nabór do Fulbright Senior Award 2024-25

Fulbright Senior Award 2024-25 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na...

Nabór do Fulbright STEM Impact Award 2023-24

Fulbright STEM Impact Award 2023-24 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w...