Nowy numer PWN Nauka!

Zapraszamy do subskrybowania i przeczytania wiosennego numeru PWN Nauka. Temat numeru – cyfryzacja nauki – nawiązuje do poprzedniego wydania, w którym omawiano jej globalizację. Oba te aspekty łączą się ze sobą nierozerwalnie, odzwierciedlając ideę XXI wieku. W najnowszym numerze prof. dr hab. Łukasz Sułkowski pisze o transformacji cyfrowej uczelni wyższych...

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PROGRAM INNOGLOBO Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. W ramach konkursu uzyskać można finansowanie na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, które dotyczą różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wnioskodawcy spełnić muszą dwa kryteria:...

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

-STER NAWA, program polegający na umiędzynarodowieniu szkół doktorskich. Głównym celem Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Wnioskodawcy mogą zaplanować w ramach projektu działania takie jak: wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych lub z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowegoprogramu doktorskiego, w szczególności zmierzających do...

IV edycja Konferencji nt. Biologia, Chemia i Środowisko – Spojrzenie Młodych Naukowców

W dniach 16-17.06.2023 odbywać się będzie IV edycja Konferencji nt. Biologia, Chemia i Środowisko - Spojrzenie Młodych Naukowców. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Rekrutacja trwa do 19.05.2023. Konferencja ma na celu wskazanie zagrożeń dla ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska (identyfikacja, zwalczanie, przeciwdziałanie, zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań oraz zainteresowań...

III KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa

Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa, organizowana jest przez doktorantów Seminarium Doktorskiego w Dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie oraz Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. KONFERENCJĘ UŚWIETNI: Wystąpienie Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszo,  który wygłosi wykład pt. „Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie”...

Quo vadis academia? Kształcenie studentów i doktorantów wczoraj, dziś i jutro

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Quo vadis academia? Kształcenie studentów i doktorantów wczoraj, dziś i jutro". Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 roku w Toruniu. Wydarzeniem towarzyszącym będzie Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa. Konferencja ma stanowić okazję do refleksji nad formowaniem młodego pokolenia, dzięki wymianie poglądów...

69th International Medical Congress of Silesia 2023 (SIMC2023

Od początku lutego 2023r. trwa nabór abstraktów na międzynarodową konferencję 69th International Medical Congress of Silesia 2023 (SIMC2023), która odbędzie się w dniach 17-19.05.2023r. w Katowicach. Organizowana rokrocznie przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego konferencja każdorazowo skupia wielu studentów i doktorantów zarówno z Polski, jak i zza granicy. Jest...

III Kongres Młodej Nauki

Kongres Młodej Nauki jest cykliczną międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową, która odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach wydarzenia, w kilkudziesięciu panelach oraz sesji posterowej, młodzi naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań, przedyskutują swoje tezy, oraz przede wszystkim nawiążą kontakty i rozwiną się naukowo. Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie jest...

XIV Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

XIV Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu" odbędzie się 24-25 maja 2023 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Konferencja swoim zakresem obejmowała będzie poniższe tamaty: Innowacje w ekonomii i zarządzaniuInnowacje technologiczne i ITNauki medyczne i zdrowieKomunikacja marketingowa i nowe mediaAktualne problemy polityki...

4th International Conference of PhD Students of the Nursing Study Program

W dniach 15-16.06.2023 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbędzie się 4th International Conference of PhD Students of the Nursing Study Program. Konferencja stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy doktorantami m.in. dziedziny Nauk o Zdrowiu pielęgniarkami, położnymi, fizjoterapeutami czy dietetykami wykonujących działalność naukową, badawczą jak i/lub  pracowników szpitali/przychodni. Jest to konferencja międzynarodowa w języku...