4th International Conference of PhD Students of the Nursing Study Program

W dniach 15-16.06.2023 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbędzie się 4th International Conference of PhD Students of the Nursing Study Program.

Konferencja stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy doktorantami m.in. dziedziny Nauk o Zdrowiu pielęgniarkami, położnymi, fizjoterapeutami czy dietetykami wykonujących działalność naukową, badawczą jak i/lub  pracowników szpitali/przychodni.

Jest to konferencja międzynarodowa w języku angielskim zrzeszająca uczestników z Polski, Słowacji, Czech oraz Włoch.

Planowana jest sesja posterowa, ustna oraz warsztaty z recenzowania prac naukowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji na portalu Facebook oraz na stronie internetowej wydarzenia.