65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach od 18 do 22 września odbędzie się 65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zjazd ten jest częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego, wydarzenia powiązanego z 550-tą rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Bez wątpienia będzie to czas bardzo szczególny, nie tylko dla mieszkańców Torunia, ale także dla Polski i całego świata nauki. W roku 2023, 19 lutego – dniu urodzin Mikołaja Kopernika – zainaugurowany został Światowy Kongres Kopernikański, który objął swoim patronatem również 65. Zjazd PTChem. To także 77 rocznica powstania Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, z którego w 1970 r. wydzielił się Oddział Toruński i Bydgoski PTChem.

Celem Zjazdu jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń naukowych oraz integracja środowiska naukowego, która otwiera możliwości zaprezentowania i przedyskutowania najnowszych osiągnięć badaczy oraz nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi i otoczeniem gospodarczym. Zjazd będzie zarazem okazją do wymiany doświadczeń między badaczami na arenie międzynarodowej oraz do nawiązania współpracy między środowiskiem akademickim i przemysłem.

Więcej informacji o Zjeździe znajdą Państwo na stronie internetowej.