ABM ogłosiło nowy konkurs grantowy!

Nabór skierowany będzie do mikro-, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe oraz konsorcjów, których liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/. Termin składania wniosków to 19 września.

PAP – Nauka w Polsce, Agata Zbieg

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93071%2Cmozna-juz-skladac-wnioski-w-nowym-konkursie-abm-do-naukowcow-trafi-250-mln
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93071%2Cmozna-juz-skladac-wnioski-w-nowym-konkursie-abm-do-naukowcow-trafi-250-mln