Aktualności

Obowiązki doktoranta

Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich muszą przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Czytaj więcej

Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie

Czytaj więcej

Indywidualny plan badawczy

Doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej mają obowiązek przygotowania indywidualnego planu badawczego. Stosownie do art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Czytaj więcej