Aktualności

Porzucenie studiów się nie opłaca!

Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom częściej mają doświadczenie pracy, charakteryzuje ich niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki

Czytaj więcej

FEBS Fellowships

Program stypendiów Federation of European Biochemical Societies rozpoczął się w 1979 roku i stał się wysoce konkurencyjnym i szanowanym programem dla początkujących naukowców dzięki rygorystycznym

Czytaj więcej

Welcome to Poland

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z: 1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia; 2) budowaniem

Czytaj więcej