Archiwum konferencji

Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat

Data zakonczenia konferencji: 31/07/2021

Dowiedz się więcej

American Legal, Political, Philosophical & Economic Thought

Data zakonczenia konferencji: 24/07/2021

Dowiedz się więcej

4th International Conference titled “American Legal, Political, Philosophical & Economic Thought: Theoretical Reflections and Contemporary Challenges”

Data zakonczenia konferencji: 24/07/2021

Dowiedz się więcej

Contemporary Problems of Law & Economics

Data zakonczenia konferencji: 10/07/2021

Dowiedz się więcej

Business English & Professional Communication Made Easy!

Data zakonczenia konferencji: 20/06/2021

Dowiedz się więcej

Research Across Boundaries: Challenges of Interdisciplinary Work in the Context of Law

Data zakonczenia konferencji: 19/06/2021

Dowiedz się więcej

Losy ludzkie w Afryce. Ujęcie interdyscyplinarne

Data zakonczenia konferencji: 19/06/2021

Dowiedz się więcej

Legal Drafting in English Made Easy!

Data zakonczenia konferencji: 13/06/2021

Dowiedz się więcej

Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie

Data zakonczenia konferencji: 12/06/2021

Dowiedz się więcej

VI Międzynardowa Konferencja Naukowa Oblicza Wojny – Przed Bitwą

Data zakonczenia konferencji: 11/06/2021

Dowiedz się więcej

Academic Research Made Painless!

Data zakonczenia konferencji: 06/06/2021

Dowiedz się więcej

Contemporary Ethical Problems in Law & Politics

Data zakonczenia konferencji: 05/06/2021

Dowiedz się więcej

Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie

Data zakonczenia konferencji: 05/06/2021

Dowiedz się więcej

Open lecture: Germany and the Visegrad Group: from Asymmetry to Complementarity?

Data zakonczenia konferencji: 31/05/2021

Dowiedz się więcej

Aborcja – dylematy moralne, prawne, społeczne i polityczne

Data zakonczenia konferencji: 29/05/2021

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Trójstyk

Data zakonczenia konferencji: 28/05/2021

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pn. “Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” – VII edycja

Data zakonczenia konferencji: 27/05/2021

Dowiedz się więcej

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku

Data zakonczenia konferencji: 25/05/2021

Dowiedz się więcej

Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie

Data zakonczenia konferencji: 22/05/2021

Dowiedz się więcej

Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie

Data zakonczenia konferencji: 22/05/2021

Dowiedz się więcej

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska „COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce”

Data zakonczenia konferencji: 15/05/2021

Dowiedz się więcej

IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Edukacja Równościowa Wyzwania – Potrzeby – Możliwości

Data zakonczenia konferencji: 14/05/2021

Dowiedz się więcej

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna #visualization Słowo – Obraz – Dźwięk (on-line)

Data zakonczenia konferencji: 11/05/2021

Dowiedz się więcej

Konferencja międzynarodowa Implementation of principles of sustainable development in present economy and society

Data zakonczenia konferencji: 08/05/2021

Dowiedz się więcej

MULTIKULTURALIZM, PRAWA MNIEJSZOŚCI I PRAWA KOBIET

Data zakonczenia konferencji: 08/05/2021

Dowiedz się więcej

Wyzwania i problemy stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego – kiedyś i dziś

Data zakonczenia konferencji: 07/05/2021

Dowiedz się więcej

Społeczne i ekonomiczne problemy państw współczesnych

Data zakonczenia konferencji: 24/04/2021

Dowiedz się więcej

Współczesne problemy i wyzwania Europy

Data zakonczenia konferencji: 24/04/2021

Dowiedz się więcej

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Camino de Santiago – droga spotkania”

Data zakonczenia konferencji: 17/04/2021

Dowiedz się więcej

II International Conference American & European Intellectual Property Law: Theoretical Reflections & Contemporary Challenges

Data zakonczenia konferencji: 17/04/2021

Dowiedz się więcej

Rola prawa w życiu człowieka

Data zakonczenia konferencji: 17/04/2021

Dowiedz się więcej

Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu

Data zakonczenia konferencji: 16/04/2021

Dowiedz się więcej

Dimensions of Business Language and Culture 2021 – Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021

Data zakonczenia konferencji: 15/04/2021

Dowiedz się więcej

Religia a państwo i prawo. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne.

Data zakonczenia konferencji: 10/04/2021

Dowiedz się więcej

Starania i walki o niepodległość na świecie – kiedyś i dziś

Data zakonczenia konferencji: 03/04/2021

Dowiedz się więcej

Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. “Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”

Data zakonczenia konferencji: 31/03/2021

Dowiedz się więcej

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Data zakonczenia konferencji: 28/03/2021

Dowiedz się więcej

Język a Media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii

Data zakonczenia konferencji: 19/03/2021

Dowiedz się więcej

International Academic Conference titled “Contemporary Problems of American and European Criminal Law, Criminal Justice Systems and Criminology”

Data zakonczenia konferencji: 13/03/2021

Dowiedz się więcej

Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne

Data zakonczenia konferencji: 13/03/2021

Dowiedz się więcej

Prawa człowieka na świecie

Data zakonczenia konferencji: 06/03/2021

Dowiedz się więcej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21

Data zakonczenia konferencji: 28/02/2021

Dowiedz się więcej

Ludzie w czasie konfliktów zbrojnych – kiedyś i dziś

Data zakonczenia konferencji: 21/02/2021

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku

Data zakonczenia konferencji: 19/02/2021

Dowiedz się więcej

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

Data zakonczenia konferencji: 18/02/2021

Dowiedz się więcej

VI Zimowa Szkoła Metodologiczna (konferencja on-line)

Data zakonczenia konferencji: 18/02/2021

Dowiedz się więcej

International Conference “A Review of Changes. 70 years of the People’s Republic of China in an Interdisciplinary Perspective”

Data zakonczenia konferencji: 08/02/2021

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

Data zakonczenia konferencji: 29/01/2021

Dowiedz się więcej

VI MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA « NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (publikacja + certyfikat imienny)

Data zakonczenia konferencji: 29/01/2021

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”

Data zakonczenia konferencji: 28/01/2021

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Data zakonczenia konferencji: 27/01/2021

Dowiedz się więcej

„A czy na pewno? Zagadnienia (nie)oczywiste i (nie)sporne w nauce, kulturze oraz sztuce”

Data zakonczenia konferencji: 24/01/2021

Dowiedz się więcej

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wiedza Kluczem do Sukcesu”

Data zakonczenia konferencji: 23/01/2021

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku” (online)

Data zakonczenia konferencji: 22/01/2021

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wyzwania i problemy nauk biomedycznych” (online)

Data zakonczenia konferencji: 21/01/2021

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka: Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy

Data zakonczenia konferencji: 20/01/2021

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: LOCKDOWN – prawo, społeczeństwo, historia

Data zakonczenia konferencji: 15/01/2021

Dowiedz się więcej

Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. Social CyberSecurity

Data zakonczenia konferencji: 14/01/2021

Dowiedz się więcej

Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo, Social CyberSecurity

Data zakonczenia konferencji: 12/01/2021

Dowiedz się więcej

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA ON-LINE

Data zakonczenia konferencji: 12/01/2021

Dowiedz się więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Młode Dziennikarstwo

Data zakonczenia konferencji: 10/01/2021

Dowiedz się więcej

II International Academic Conference “Contemporary Problems of American & European Private Law”

Data zakonczenia konferencji: 09/01/2021

Dowiedz się więcej

American & European Private Law

Data zakonczenia konferencji: 09/01/2021

Dowiedz się więcej

II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference

Data zakonczenia konferencji: 08/01/2021

Dowiedz się więcej

WSCHODNIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1920

Data zakonczenia konferencji: 07/01/2021

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja pt. “Demokracja czy autorytaryzm? Polska u progu 3. dekady XXI wieku”

Data zakonczenia konferencji: 29/12/2020

Dowiedz się więcej

VI Międzynarodowa e-Konferencja Studiów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Data zakonczenia konferencji: 24/12/2020

Dowiedz się więcej

Przemiany na Ziemi

Data zakonczenia konferencji: 20/12/2020

Dowiedz się więcej

Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze

Data zakonczenia konferencji: 18/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Smart City”

Data zakonczenia konferencji: 18/12/2020

Dowiedz się więcej

Międzynarodowa Konferencja nt. Strategii Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020)

Data zakonczenia konferencji: 16/12/2020

Dowiedz się więcej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów”

Data zakonczenia konferencji: 15/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa “Fantastyka, fantazmaty, imaginaria”

Data zakonczenia konferencji: 13/12/2020

Dowiedz się więcej

Kulturowe oraz społeczne aspekty reklamy i marketingu

Data zakonczenia konferencji: 13/12/2020

Dowiedz się więcej

XI Łódzkie Warsztaty Filozoficzne „NIE-SKOŃCZONOŚĆ”

Data zakonczenia konferencji: 13/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja „Forum Filmu Japońskiego”

Data zakonczenia konferencji: 13/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pandemia COVID-19. Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne”

Data zakonczenia konferencji: 12/12/2020

Dowiedz się więcej

XII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Data zakonczenia konferencji: 12/12/2020

Dowiedz się więcej

V Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On”

Data zakonczenia konferencji: 12/12/2020

Dowiedz się więcej

Cyfrowość w kontekstach akademickich (online)

Data zakonczenia konferencji: 11/12/2020

Dowiedz się więcej

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie

Data zakonczenia konferencji: 11/12/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych

Data zakonczenia konferencji: 11/12/2020

Dowiedz się więcej

Powiększenie i intensyfikacja w kulturze

Data zakonczenia konferencji: 11/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa “Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych”

Data zakonczenia konferencji: 11/12/2020

Dowiedz się więcej

VIII OKN Państwo a gospodarka. Nowe Prawo zamówień publicznych

Data zakonczenia konferencji: 10/12/2020

Dowiedz się więcej

Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych // II OKN

Data zakonczenia konferencji: 10/12/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów”

Data zakonczenia konferencji: 10/12/2020

Dowiedz się więcej

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

Data zakonczenia konferencji: 10/12/2020

Dowiedz się więcej

8th Machine Intelligence and Digital Interaction – MIDI Conference

Data zakonczenia konferencji: 10/12/2020

Dowiedz się więcej

VI Lubelska Wiosna Historyczna Online

Data zakonczenia konferencji: 09/12/2020

Dowiedz się więcej

36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Przemiany strukturalne przemysłu i usług”

Data zakonczenia konferencji: 08/12/2020

Dowiedz się więcej

Dyskretny urok władzy. Idealiści, kolaboranci, oportuniści

Data zakonczenia konferencji: 07/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa “Przeszłość, pamięć i historia”

Data zakonczenia konferencji: 06/12/2020

Dowiedz się więcej

Tam i z powrotem. Podróże & wędrówki (nie tylko) w tekstach kultury

Data zakonczenia konferencji: 06/12/2020

Dowiedz się więcej

Konferencja “Zmiany globalne”

Data zakonczenia konferencji: 06/12/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”

Data zakonczenia konferencji: 05/12/2020

Dowiedz się więcej

I Świętokrzyska Studencka Konferencja Internistyczna „INTERNUS”

Data zakonczenia konferencji: 05/12/2020

Dowiedz się więcej

V Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne

Data zakonczenia konferencji: 04/12/2020

Dowiedz się więcej

V OKN Prawa Medycznego pt. “Prawo i medycyna wobec chorób zakaźnych”

Data zakonczenia konferencji: 04/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku ”

Data zakonczenia konferencji: 04/12/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”

Data zakonczenia konferencji: 03/12/2020

Dowiedz się więcej

GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA W DOBIE KRYZYSU

Data zakonczenia konferencji: 03/12/2020

Dowiedz się więcej

Polski System Medialny w Procesie Zmian | PTKS

Data zakonczenia konferencji: 02/12/2020

Dowiedz się więcej

Virtual International Conference on Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders

Data zakonczenia konferencji: 02/12/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejskiego Prawa Klimatycznego

Data zakonczenia konferencji: 01/12/2020

Dowiedz się więcej

Gdy kres życia nadchodzi – śmierć w optyce nauk humanistycznych i społecznych

Data zakonczenia konferencji: 29/11/2020

Dowiedz się więcej

VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

Data zakonczenia konferencji: 29/11/2020

Dowiedz się więcej

XV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY

Data zakonczenia konferencji: 29/11/2020

Dowiedz się więcej

Konferencja “Współczesne Problemy”

Data zakonczenia konferencji: 29/11/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Media i Komunikacja społeczna. Pandemiczny obraz mediów

Data zakonczenia konferencji: 28/11/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Media i komunikacja społeczna

Data zakonczenia konferencji: 28/11/2020

Dowiedz się więcej

XI Konferencja Naukowa „EKG wczoraj, dziś i jutro”

Data zakonczenia konferencji: 28/11/2020

Dowiedz się więcej

Dyplomacja 2.0

Data zakonczenia konferencji: 28/11/2020

Dowiedz się więcej

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Badania nad Faszyzmem „Jakie Antyfaszyzmy? Jak działać?”

Data zakonczenia konferencji: 27/11/2020

Dowiedz się więcej

I Studencka Konferencja Kosmiczna

Data zakonczenia konferencji: 27/11/2020

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa

Data zakonczenia konferencji: 27/11/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii”

Data zakonczenia konferencji: 27/11/2020

Dowiedz się więcej

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania Zarządzania Jakością

Data zakonczenia konferencji: 27/11/2020

Dowiedz się więcej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…” (online)

Data zakonczenia konferencji: 26/11/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle”

Data zakonczenia konferencji: 26/11/2020

Dowiedz się więcej

V KONFERENCJA NAUKOWA OBLICZA WOJNY

Data zakonczenia konferencji: 26/11/2020

Dowiedz się więcej

Dyskursy polityczne w Polsce i w Czechach

Data zakonczenia konferencji: 23/11/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uchodźcy oraz mniejszości narodowe i etniczne. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”

Data zakonczenia konferencji: 22/11/2020

Dowiedz się więcej

V Konferencja “Żywienie dziecka wczoraj i dziś”

Data zakonczenia konferencji: 21/11/2020

Dowiedz się więcej

Cyfrowy Wymiar Funkcjonowania Dziecka XXI Wieku

Data zakonczenia konferencji: 21/11/2020

Dowiedz się więcej

VI Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

Data zakonczenia konferencji: 20/11/2020

Dowiedz się więcej

XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

Data zakonczenia konferencji: 20/11/2020

Dowiedz się więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA 2020 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

Data zakonczenia konferencji: 20/11/2020

Dowiedz się więcej

Biblioteki publiczne katalizatorem rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Data zakonczenia konferencji: 20/11/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”

Data zakonczenia konferencji: 20/11/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problem odpadów i ich zagospodarowania”

Data zakonczenia konferencji: 19/11/2020

Dowiedz się więcej

OKN: Prawa człowieka i ich ochrona

Data zakonczenia konferencji: 19/11/2020

Dowiedz się więcej

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Data zakonczenia konferencji: 18/11/2020

Dowiedz się więcej

KONFERENCJA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Data zakonczenia konferencji: 18/11/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby neurodegeneracyjne – objawy, diagnostyka, leczenie”

Data zakonczenia konferencji: 17/11/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa “Katastrofa, tragedia, trauma”

Data zakonczenia konferencji: 15/11/2020

Dowiedz się więcej

Studencka Konferencja Nauk Ścisłych

Data zakonczenia konferencji: 14/11/2020

Dowiedz się więcej

Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej

Data zakonczenia konferencji: 12/11/2020

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Samorząd terytorialny – dorobek i perspektywy”

Data zakonczenia konferencji: 07/11/2020

Dowiedz się więcej

6th International Conference of Cell Biology

Data zakonczenia konferencji: 06/11/2020

Dowiedz się więcej

III Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita”

Data zakonczenia konferencji: 06/11/2020

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa

Data zakonczenia konferencji: 06/11/2020

Dowiedz się więcej

Forum Prawa Medycznego i Bioetyki: Prawo i etyka świata cyfrowego

Data zakonczenia konferencji: 06/11/2020

Dowiedz się więcej

II Konferencja Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety

Data zakonczenia konferencji: 06/11/2020

Dowiedz się więcej

Świadomość ekologiczna XXI wieku. Ujęcie politologiczne, społeczne, edukacyjne

Data zakonczenia konferencji: 05/11/2020

Dowiedz się więcej

V Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków. (Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania.

Data zakonczenia konferencji: 05/11/2020

Dowiedz się więcej

Konferencja: Indywidualizm a kolektywizm w świecie nowożytnym

Data zakonczenia konferencji: 05/11/2020

Dowiedz się więcej

VII Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” – „Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury”

Data zakonczenia konferencji: 05/11/2020

Dowiedz się więcej

OKN “Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym”

Data zakonczenia konferencji: 29/10/2020

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury

Data zakonczenia konferencji: 29/10/2020

Dowiedz się więcej

Żydzi w kulturze muzycznej Galicji

Data zakonczenia konferencji: 27/10/2020

Dowiedz się więcej

Virtual Festival of Life and Earth Science

Data zakonczenia konferencji: 26/10/2020

Dowiedz się więcej

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów online

Data zakonczenia konferencji: 24/10/2020

Dowiedz się więcej

II OKN Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian

Data zakonczenia konferencji: 23/10/2020

Dowiedz się więcej

Konferencja “Słowianie, my lubim miasta”

Data zakonczenia konferencji: 23/10/2020

Dowiedz się więcej

OKN „Władza i społeczeństwo. Relacje na przestrzeni dziejów”

Data zakonczenia konferencji: 23/10/2020

Dowiedz się więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia 2020. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia.

Data zakonczenia konferencji: 22/10/2020

Dowiedz się więcej

Konferencja Naukowa Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie.

Data zakonczenia konferencji: 22/10/2020

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i rozwój finansów – współczesne finanse w erze turbulencji

Data zakonczenia konferencji: 21/10/2020

Dowiedz się więcej

XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki jutra”

Data zakonczenia konferencji: 21/10/2020

Dowiedz się więcej

Nowoczesne metody zarządzania finansami. Edycja 2020

Data zakonczenia konferencji: 20/10/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Cyberprzestępczość”

Data zakonczenia konferencji: 20/10/2020

Dowiedz się więcej

OKN „Queer i gender w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży”

Data zakonczenia konferencji: 19/10/2020

Dowiedz się więcej

II KONFERENCJA “NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA INTELIGENCJA – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE EKOSYSTEMU ZAUFANIA”

Data zakonczenia konferencji: 16/10/2020

Dowiedz się więcej

XX Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Data zakonczenia konferencji: 14/10/2020

Dowiedz się więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa „Folk –folklor – folkloryzm”

Data zakonczenia konferencji: 12/10/2020

Dowiedz się więcej

Konferencja: Wyzwania dla Euro-Azji. Przeszłość teraźniejszość przyszłość

Data zakonczenia konferencji: 09/10/2020

Dowiedz się więcej

II OKN – Prawo Pracy w Dobie Kryzysu

Data zakonczenia konferencji: 09/10/2020

Dowiedz się więcej

OKN “Ochrona danych osobowych w prawie publicznym”

Data zakonczenia konferencji: 07/10/2020

Dowiedz się więcej

IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”. PANEL DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Data zakonczenia konferencji: 07/10/2020

Dowiedz się więcej

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”

Data zakonczenia konferencji: 03/10/2020

Dowiedz się więcej

XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego – Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?

Data zakonczenia konferencji: 01/10/2020

Dowiedz się więcej

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYGOTOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SIŁ ZBROJNYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM Warszawa – Kijów – Kraków

Data zakonczenia konferencji: 01/10/2020

Dowiedz się więcej