Baltic Chemistry Conference

Baltic Chemistry Conference jest inicjatywną organizowaną przez Naukowe Koło Chemików
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radę Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na bezpieczeństwo oraz wciąż panujące w wielu
krajach Europy obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wydarzenie odbędzie się zdalnie
za pośrednictwem platformy MS Teams. Udział jest całkowicie bezpłatny zarówno dla
uczestników czynnych jak i biernych.
Jest to konferencja o zasięgu międzynarodowym skierowana do studentów, doktorantów oraz
młodych naukowców z całej Europy. Jej celem jest umożliwienie prezentacji wyników
swoich badań na arenie międzynarodowej, a także umożliwienie nawiązania cennych
kontaktów oraz współprac naukowo-badawczych. Ze względu na charakter on-line będzie to
wydarzenie, w którym młodzi naukowcy (studenci i doktoranci) z całej Europy będą mogli z
łatwością wziąć udział.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: www.bcc.ug.edu.pl.