Bezpłatne kursy online na platformie NAVOICA

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych kursów online dostępnych na platformie NAVOICA. Oferta edukacyjna serwisu jest stale rozszerzana i rozbudowywana. W serwisie dostępnych jest blisko 200 kursów przygotowanych przez różne uczelnie.

Czym jest NAVOICA?

NAVOICA to platforma edukacyjna z kursami typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), należąca do Ministerstwa Edukacji i Nauki, rozwijana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Nazwa serwisu pochodzi od dziewczyny o imieniu Nawojka – według legendy, pierwszej polskiej studentki.

Oferta bezpłatnych kursów online

W serwisie NAVOICA znajdują się bezpłatne kursy o różnym poziomie trudności z różnych dziedzin, m.in.: biznesu, zarządzania, ekonomii, finansów, pedagogiki, informatyki oraz socjologii. Niektóre z nich są dostępne w różnych językach.

Wśród najnowszych kursów są m.in.: „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy – alfabet nowoczesnego przedsiębiorcy”, „Innowacje: odzież robocza i ochronna – nowoczesne rozwiązania i zasady certyfikacji” oraz „Process and product design in the conditions of Industry 4.0”.

Wszystkie kursy są dostępne na stronie NAVOICA.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.