Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Biolog/Chemik (stanowisko techniczne w możliwością realizacji pracy doktorskiej).

Nasz Partner Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Biolog/Chemik (stanowisko techniczne w możliwością realizacji pracy doktorskiej) w dynamicznie rozwijającym się Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Proponujemy pracę w ramach dwóch innowacyjnych i interdyscyplinarnych projektów naukowych, z zakresu zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Dajemy doskonałe...

To ostatni moment, żeby zostać stypendystą w Poznaniu

Kierownik Projektu badawczego pt. "Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20.07.2021 r. http://www.ump.edu.pl/komunikat/konkurs-na-stanowisko-stypendysta-doktorant-w-grancie-ncn

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu nauk społecznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego poświęconych takim zagadnieniom jak: społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Konkurs jest organizowany pod patronatem Przewodniczącego Komitetu ds....

23. edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy oraz polityki społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na najlepsze prace magisterskie oraz doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Konkurs został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla dwóch kategorii prac: magisterskich i doktorskich.Celem...

Działania podmiotów specjalistycznych oraz instytucji w pandemii SARS-CoV-2. Praktyka i wymiana doświadczeń.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Działania podmiotów specjalistycznych oraz instytucjiw pandemii SARS-CoV-2. Praktyka i wymiana doświadczeń.”, która odbędzie się w dniach 22 i 23 czerwca 2021 roku w formie online. Link do zapisów znajduje się tutaj Konferencja dedykowana jest organizatorom działań na rzecz przezwyciężenia pandemii SARS-CoV-2 w wymiarze grupowym i indywidualnym, instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym....

Konkurs START 2021 rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego...

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego – X edycja

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza X edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych...

Studencki Nobel 2021 – najlepsi studenci wyróżnieni

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w...

Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów

Zachęcam do udziału w trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK. Prace obronione od 16...