AI Lab

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono AI Lab. To nowa jednostka instytutu, której zadaniem jest tworzenie i udoskonalanie neuronowych modeli językowych oraz prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją. Eksperci AI Labu prowadzą już badania nad wysokiej jakości modelami uczenia maszynowego. Są oni zaangażowani między innymi w utworzenie modelu PLLuM, który ma...

Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. Nowe centrum ma przede wszystkim wspierać integrację zespołów badawczych, a tym samym wzmacniać rozwój opieki zdrowotnej w Polsce za pomocą innowacyjnych technologii cyfrowych. Będzie ono łączyć środowisko naukowe i medyczne oraz aktywnie przyczyniać się do transformacji cyfrowej w kraju....

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób podejmujących studia II stopnia. Wzbudza to niepokoje w szkołach wyższych, które obawiają się o spadek atrakcyjności studiów magisterskich w porównaniu do innych opcji, w tym podjęcia pracy zawodowej. W związku z nasilonym zainteresowaniem uczelni problematyką przejścia między studiami pierwszego i drugiego stopnia, eksperci...

Nowy numer e-czasopisma PWN Nauka

Chociaż sztuczna inteligencja budzi obecnie duże zainteresowanie, a w przestrzeni publicznej toczy się wiele emocjonujących dyskusji, to brakuje w nich szerszego obrazu sytuacji i dogłębnej analizy – jakie są wzajemne powiązania pomiędzy nauką, sztuczną inteligencją a człowieczeństwem. Postęp technologiczny oddzielony od mądrości, nie wróży niczego dobrego. Dlatego przedstawiamy Państwu kolejne...

Konkurs na najlepszego popularyzatora nauki w obszarze sportu

Fundacja Scientia Thorunensia zaprasza do udziału w konkursie na najlepszego popularyzatora nauki w obszarze sportu, który organizowany jest w ramach projektu „Sport w świetle wyzwań współczesności”. Osoby ze środowiska studenckiego i doktoranckiego zajmujące się takimi zagadnieniami otrzymają wyróżnienia i nagrody jako najlepsi popularyzatorzy nauki. Ponadto wyróżniona zostanie najbardziej aktywna organizacja...

Kursy Platformy Otwartej Nauki

Na Platformie Otwartej Nauki dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów. Dwa z czterech kursów są przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Kursy mają na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających...

IBUK Libra

Nasz Partner wychodzi na przeciw Wykładowcom, dlatego mamy przyjemność przedstawić państwu platformę IBUK Libra, która daje dostęp do publikacji mogących stać się podstawą sylabusów przygotowywanych zajęć. Dodatkowo może stanowić ona niezwykle użyteczne wsparcie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń (również w formie zdalnej).Nowoczesna forma serwisu spełnia oczekiwania reprezentantów młodego pokolenia, preferującychdigitalowe...

Work&Science Forum

W tym roku po raz pierwszy w ramach Work&Science Forum odbędą się nie tylko targi pracy, ale również Work&Science Academy, czyli cykl szkoleń dających Wam praktyczną wiedzę na temat łączenia nauki z biznesem, innowacji czy wchodzenia na rynek pracy jako naukowiec.‍ Szkolenia odbędą się stacjonarnie w Warszawie, Krakowie i Białymstoku...

Marketing-Rozwój-Jakość

W dniach 22-23 listopada 2023 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej obędzie się konferencja Marketing-Rozwój-Jakość. Marketing, w jego podstawowej odmianie, odpowiada na potrzeby klientów, a w szerszym kontekście, na problemy współczesnego świata. Poprzez odpowiedzialne działania może przyczyniać się do rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, ale także społeczeństw w ujęciu tak lokalnym,...

NAWA Preludium Bis 2

Program ma na celu wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, które związane są z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne dają doktorantom możliwość zdobycia doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania...