NEON II

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno - petrochemicznego Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;Rozwój...

SLAS Warsaw Meet-Up

The SLAS Polish life sciences community invites researchers and business partners from the field of Drug Discovery including those working in biomolecular and genetic screening, target validation, medicinal chemistry, and laboratory automation, to attend the second SLAS Warsaw Regional Meet-up. Present your achievements, discuss challenges with peers and benefit from networking...

Gala Młodych Naukowców – musisz tam być!

Gala Młodych Naukowców ma charakter popularnonaukowy i umożliwia wymianę myśli oraz dyskusje dotyczące najbardziej istotnych kwestii w funkcjonowaniu naszych środowisk na Politechnice Warszawskiej. Uczestnictwo wielu specjalistów z przemysłu, biznesu, świata nauki to gwarancja optymalnego transferu informacji, umożliwiającabudowanie nowych kontaktów oraz relacji służących propagowaniu oraz rozwijaniu podejmowanych na co dzień tematów. Wydarzenie organizowane jest przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej, we...

Porzucenie studiów się nie opłaca!

Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom częściej mają doświadczenie pracy, charakteryzuje ich niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki są porównywalne lub wyższe od osób, które porzuciły studia. Najnowsze aktualizacje systemu OPI pozwalają także na zobrazowanie sytuacji zawodowej i edukacyjnej studentów, umożliwiają opis aktywności zawodowych...

European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) – konkursy

Ruszyła druga edycja konkursu EU4Health na 2022 r. Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdro-wia i Cyfryzacji (HaDEA). EU4Health, z budżetem w wysokości 5,3 mld euro, jest czwartym i największym z unijnych programów w dziedzinie zdrowia. Program zapewnia finansowanie organom krajowym, organizacjom zdrowia i innym podmiotom poprzez dotacje i zamówienia publiczne, przyczyniając...

FEBS Fellowships

Program stypendiów Federation of European Biochemical Societies rozpoczął się w 1979 roku i stał się wysoce konkurencyjnym i szanowanym programem dla początkujących naukowców dzięki rygorystycznym metodom selekcji i oferowanym pakietom. Większość programów na przestrzeni lat wspierała doktorantów i młodych badaczy w dziedzinie molekularnych nauk przyrodniczych w obszarze FEBS w przeniesieniu...

Welcome to Poland

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z: 1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia; 2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej; 3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z...

PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ – EDYCJA 2022

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzezwymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowymiędzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:• odbycie studiów częściowych;• odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);• odbycie stażu naukowego;• wizyta...

Stypendium dla Młodego Naukowca

Od 1 do 31 grudnia można będzie składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Statusem młodego naukowca określa się osobę prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem...

Kongres Samorządów Szkół Doktorskich (KSSD)

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Doktorancko-Studencka Organizacja Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza wszystkich przedstawicieli samorządów Szkół Doktorskich oraz osoby zainteresowane do wzięcia udziału w Kongresie Samorządów Szkół Doktorskich (KSSD), który odbędzie się w dniach 10-11...