Konkurs „Korzenie i Skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce kultury i dziedzictwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w konkursie „Korzenie i Skrzydła” na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską o tematyce kultury i dziedzictwa. Celem tej inicjatywy jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i jego dziedzictwu, wspieranie młodych naukowców oraz ich promotorów, a także zachęcanie ich do kontynuacji badań...

Konkurs ICHB PAN na stanowisko specjalista biolog/bioinformatyk

Tematyka badawcza: zaangażowanie w realizację projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”, numer projektu POIR.04.02.00-00-D017/20 (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020). W ramach projektu MOSAIC zostanie stworzona platforma badawcza umożliwiająca pozyskiwanie danych biomedycznych i klinicznych, ich standaryzację,...

Ogłoszenie Konkursu PRODOK 2021

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła konkurs na najbardziej prodoktorancki podmiot prowadzący szkołę doktorską lub studia doktoranckie w Polsce oraz najlepszy samorząd doktorancki. Aby wziąć udziału w konkursie PRODOK 2021, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. W celu uzyskania linku do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej jednostki, należy przesłać wiadomość mailową o treści:...

III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

W dniach 18-19. września 2021 r. Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego organizuje III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (III PSSCh) w formie on-line na platformie Microsoft Teams. Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak...

KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTA-DOKTORANT W GRANCIE PRELUDIUM BIS 2 – UMP Poznań

Rozpocznij swoją karierę naukową w projekcie: „Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych” Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania: wykształcenie wyższe (magister) z zakresu nauk chemicznych, farmaceutycznych, technologii chemicznej i pokrewnych,doświadczenie w syntezie chemicznej, metodach oczyszczania związków i chemii medycznej. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zasad bezpieczeństwa, związanych z...

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Biolog/Chemik (stanowisko techniczne w możliwością realizacji pracy doktorskiej).

Nasz Partner Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Biolog/Chemik (stanowisko techniczne w możliwością realizacji pracy doktorskiej) w dynamicznie rozwijającym się Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej. Proponujemy pracę w ramach dwóch innowacyjnych i interdyscyplinarnych projektów naukowych, z zakresu zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Dajemy doskonałe...

To ostatni moment, żeby zostać stypendystą w Poznaniu

Kierownik Projektu badawczego pt. "Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20.07.2021 r. http://www.ump.edu.pl/komunikat/konkurs-na-stanowisko-stypendysta-doktorant-w-grancie-ncn

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu nauk społecznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego poświęconych takim zagadnieniom jak: społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Konkurs jest organizowany pod patronatem Przewodniczącego Komitetu ds....

23. edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy oraz polityki społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na najlepsze prace magisterskie oraz doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Konkurs został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla dwóch kategorii prac: magisterskich i doktorskich.Celem...

Działania podmiotów specjalistycznych oraz instytucji w pandemii SARS-CoV-2. Praktyka i wymiana doświadczeń.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Działania podmiotów specjalistycznych oraz instytucjiw pandemii SARS-CoV-2. Praktyka i wymiana doświadczeń.”, która odbędzie się w dniach 22 i 23 czerwca 2021 roku w formie online. Link do zapisów znajduje się tutaj Konferencja dedykowana jest organizatorom działań na rzecz przezwyciężenia pandemii SARS-CoV-2 w wymiarze grupowym i indywidualnym, instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym....