5th International Symposium of Healthy Rivers and Sustainable Water Resources Management

On behalf of the European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences under the auspices of UNESCO, and the Chongqing University, China, I would like to courteously invite you to the 5th International Symposium of Healthy Rivers and Sustainable Water Resources Management under the theme “Ecohydrology for Water Security”, which will take place...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie.

Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości.  Ponadto,...

Zbliża się MICOS – interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja doktorantów

Już w kwietniu zostanie zorganizowana anglojęzyczna konferencja naukowa MICOS. To interdyscyplinarne wydarzenie, podczas którego spotkają się rozmaite gałęzie nauki – od biotechnologii i matematyki, poprzez językoznawstwo, archeologię, psychologię, aż do geografii społecznej.  W ciągu dwóch dni konferencji oglądać będziemy wystąpienia doktorantek i doktorantów reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne uczelnie....

INFRASTRUKTURA AKCJI „REINHARDT”. MIEJSCA, ŹRÓDŁA, POSTULATY BADAWCZE – KONFERENCJA NAUKOWA

CALL FOR PAPERS || Zapraszamy historyków, badaczy, regionalistów i studentów do udziału w konferencji „Infrastruktura akcji 'Reinhardt'. Miejsca, źródła, postulaty badawcze", która odbędzie się w Lublinie w dniach 23-25 maja 2022 roku. Założenia W połowie marca 1942 r. „sztab wysiedleńczy” przy dowódcy SS i policji w Lublinie podjął decyzję o...

Horyzont Innowacji – wyjątkowa konferencja NCBR

25 listopada odbędzie się konferencja Horyzont Innowacji – najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizowane w przededniu nowej perspektywy finansowej UE. Konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” to platforma wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. To też miejsce do dyskusji o zwiększeniu...

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2021 r. Wykład inauguracyjny pt.: „Poszukiwanie wzorców w danych jakościowych” poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Czakon . W programie m.in. warsztaty dotyczące:  • ·        Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?  • ·        Projektowanie i prowadzenie badań jakościowych. Doświadczenia badacza terenowego  • ·  ...

Zapraszamy serdecznie na konferencję ‘RNA goes viral’ – rzetelne źródło informacji o wirusach!

English version below Szanowni Państwo,z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję pt. ‘RNA goes viral’, która odbędzie się 1.-2. lipca 2021 r. w Instytucie ChemiiBioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.Dzisiejszy świat pełen jest nowych niespodziewanych wyzwań, takich jaktrwająca pandemia COVID-19. Coraz częściej do zrozumienia współczesnych problemów oraz opracowania skutecznej...