III Kongres Nauki – nie może was tam zabraknąć

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Kongresie Młodej Nauki organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 6-8 lipca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Wyżej wymienione wydarzenie jest międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową. Podczas zbliżającej się – już trzeciej edycji Kongresu – w kilkudziesięciu panelach kilkuset młodych...

Media in America, America in Media – Konferencja

Katedra Anglistyki i Amerykanistyki oraz Katedra Komunikacji Medialnej UMCS mają przyjemność zaprosić Państwa do czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu “Media in America, America in Media”. Organizatorzy zapraszają do podzielenia się swoją perspektywą na temat tego, jak współczesne media konceptualizują kondycję człowieka w XXI wieku i jak zmieniają...

Doskonałość naukowa nie ma płci – konferencja

 Konferencja „Doskonałość naukowa nie ma płci” planowana jest na 10 lutego 2023 r w Poznaniu na Kampusie Morasko ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5. Wydarzenie będzie wspaniałą okazją do zapoznania się i otwarcia dyskusji na temat nierówności oraz na podjęcie próby wypracowania sposobów na niwelowanie dysproporcji na tle płci w nauce. W programie...

Wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Instytut Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na kolejny wykład otwarty w ramach projektu STARTUPP! PULS, realizowanego w związku z otrzymanym grantem: U.S. Embassy and Consulate in Poland grants program - Innovation and entrepreneurship support in Poland (#WAW-NOFO-FY22-03). Wykład pt. "Budowanie akademickich Start-upów" wygłosi w języku angielskim Prof. Charles K. Whitehead...

WIAD 2023: Orientacja i odnajdywanie drogi

V Konferencja Naukowa WIAD23 „Orientacja i odnajdywanie drogi / Orientation and Wayfinding” Wayfinding można zdefiniować jako rozwiązywanie problemów przestrzennych – online i offline. To wiedza o tym, gdzie jesteś oraz dokąd i jaką drogą możesz się udać. Nie da się tego osiągnąć bez dobrej architektury informacji. Wielość wyborów bywa inspiracją...

OKN Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne w ujęciu komparatystycznym

Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się 13 stycznia 2023 r. (piątek) za pośrednictwem platformy MS Teams. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy oraz kompleksowe ukazanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz...

TYGIEL 2023 – „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

W dn. 23-26 marca 2023 r. odbędzie się XV jubileuszowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Konferencja odbywać się będzie zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”

Na konferencji zostaną podjęte tematy, które poruszone zostały w pierwszej edycji, a dodatkowo poszerzona będzie tematykę o wnioski de lege ferenda i przyszłość regulacji rynku imprez turystycznych.  Konferencja ma na celu podjęcie wieloaspektowej dyskusji co do skuteczności obowiązujących regulacji, planowanym zmianom, największym mankamentom i brakom, bo te kwestie ulegają nieustannym...

Cyfryzacja w Polsce i Krajach Bałtyckich

Koło Naukowe „Innowacja” Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na zdalną Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Cyfryzacja w Polsce i Krajach Bałtyckich”. Współorganizatorami konferencji są Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu oraz punkt informacji...

Kosmetologia w ujęciu holistycznym – konferencja

KOSMETOLOGIA W UJĘCIU HOLISTYCZNYM - Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych, jak również praktyków oraz osoby zainteresowane rozwojem kosmetologii w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów związanych z kosmetologią. Celem niniejszej Konferencji jest...