Konsultacje z Rzecznikiem Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta, działający przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zaprasza na konsultacje online. Najbliższy dyżur odbędzie się 21.04.2021 r. w godzinach 18:00-19:00.Zachęcamy przedstawicieli społeczności doktoranckiej do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeI5lP_y_6.../viewform... W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: rzecznik@krd.edu.pl 

Konkurs o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii społeczno-gospodarczej. W konkursie mogą wziąć osoby, które obroniły prace magisterskie na polskich uczelniach w roku kalendarzowym 2020. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Wojciecha Roszkowskiego dokona oceny prac i zadecyduje o przyznaniu nagrody...

Nagrody Naukowe Polityka

Od 7 kwietnia do niedzieli 13 czerwca 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Lista 15 finalistów zostanie opublikowana 15 września, a laureatów zostaną ogłoszeni w październiku. Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od...

Nabory wniosków w programach: Bekker NAWA i Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków wspierających międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA. Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Bekker NAWA Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja...

XIV edycja konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja 2021 r. Zapraszamy do udziału! Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie. W 2021 r. wśród ww. kategorii znalazły się: 1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw...

Akademia Naukowca – badanie rozpoznawcze

W związku z dużą liczbą pytań oraz zainteresowaniem dodatkowymi szkoleniami dla doktorantów zwracamy się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Ma ona na celu zbadanie oczekiwań i potrzeb doktorantów w zakresie organizacji projektu, którego założeniem jest aktywizacja młodych naukowców oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przydatnych podczas pracy...

Program Lider XII – zgłoszenia do 18 marca

Program LIDER skierowany jest do młodych naukowców. Jego cel to poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Dofinansowanie można przeznaczyć na: badania aplikacyjneprace rozwojowe Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych to...

Konkurs „Nauka dla Ciebie”

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do do 4. edycji konkursu edukacyjnego „Nauka dla Ciebie”. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz zastosowaniu w praktyce autorskiej pomocy edukacyjnej, a następnie udokumentowaniu swojej pracy w krótkim (ok. 5-minutowym) filmie. Konkurs realizowany jest wspólnie przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik w...

XX edycja Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie osób zaangażowanych w upamiętnianie najnowszej historii Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca br. Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2002 roku. Celem inicjatywy jest uhonorowanie wybitnych dokonań na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a...

Rada Młodych Naukowców VII kadencji – nabór kandydatów

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Zgłoszenia przyjmowanesą drogą elektroniczną do 22 lutego. Wyboru członków dokona Minister Edukacji i Nauki. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie dokonań młodych badaczy w Polsce. Rada Młodych Naukowców – kto może zostać członkiem? W skład Rady Młodych Naukowców...