XVIII edycja konkursu Popularyzator Nauki

Zachęcamy do udziału w XVIII edycji konkursu Popularyzator Nauki. Jak wskazują organizatorzy - celem konkursu Popularyzator Nauki jest uhonorowanie osób, zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka, przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, dzielą się wiedzą i...

Nowe dane już w RAD-on. Najnowsze trendy w polskiej nauce

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaktualizował w portalu RAD-on dane dotyczące polskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Aby ułatwićwszystkim korzystanie z  nich, OPI PIB wprowadził wiele dodatkowych funkcji. Każdy może terazw prosty sposób sprawdzić m.in. ile osób studiuje na danym kierunku czy też ilu profesorówwykłada na danej...

Bezpłatne kursy online na platformie NAVOICA

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych kursów online dostępnych na platformie NAVOICA. Oferta edukacyjna serwisu jest stale rozszerzana i rozbudowywana. W serwisie dostępnych jest blisko 200 kursów przygotowanych przez różne uczelnie. Czym jest NAVOICA? NAVOICA to platforma edukacyjna z kursami typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), należąca do Ministerstwa Edukacji...

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł. Stypendium Ministra Edukacji i...

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C. W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach...

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Prezes GUS zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2020/2021. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 roku. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach...

„EDUstaż” – zgłoś się na płatny staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki!

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do wzięcia udziału w rekrutacji na płatny staż w ramach programu „EDUstaż”. Łącznie staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie 10 studentów. Będą oni mogli rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie w rożnych departamentach i biurach MEiN. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości...

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych 2022

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień...

Wzrasta dostępność polskich uczelni

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o pierwszych efektach inicjatyw „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”, które zostały zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rezultaty tych przedsięwzięć oceniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracowało także zestaw dobrych praktyk i przykładowych rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności uczelni dla osób...