Spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu INFOSTRATEG

NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w programie INFOSTRATEG, które odbędzie się 17 grudnia 2021 r. Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na...

Harmonogram konkursów NCBR na rok 2022

Przedstawiony został harmonogram konkursów NCBR na rok 2022. Harmonogram podlega obecnie procesowi weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące NCBR ministerstwo. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na bieżąco. HARMONOGRAM KONKURSÓW NCBR NA ROK 2022 Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony NCBR.

Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2022/2023 upływa w dniu 15 stycznia 2022 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu. Podstawowym...

Jarosław Olszewski ponownie wybrany na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Jarosław Olszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został po raz drugi wybrany na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Reelekcję uzyskał podczas XVIII Zjazdu Delegatów KRD, który odbywał się zdalnie w dniach 10–11 grudnia. Do Zarządu KRD wybrano: Barbarę Pietrzyk-Tobiasz, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;...

Popularyzator Nauki – konkurs rozstrzygnięty!

Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został laureatem nagrody w konkursie Popularyzator Nauki. Nagroda została przyznana za zaangażowanie i ogromną pracę związaną z popularyzacją wiedzy medycznej w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczył szef...

Doktorancka Poradnia Psychologiczna

Doktorancka Poradnia Psychologiczna to część projektu PhD Mental Health realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. W jej ramach ponad 100 doktorantów i doktorantek będzie miała możliwość wzięcia udziału w indywidualnych, bezpłatnych 30-minutowych rozmowach online z psychoterapeutami – specjalistami Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Podczas rozmowy możesz przedstawić swój problem, a terapeuta udzieli...

Dołącz do społeczności NAWA Alumni Community!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nową platformę do budowania międzynarodowej społeczności networkingowej wśród absolwentów programów stypendialnych NAWA. Jest to nowoczesne narzędzie, które pozwala na udostępnianie różnych wydarzeń oraz dzielenie się wszelkimi informacjami. Społeczność jest podzielona na grupy według programów stypendialnych oferowanych przez NAWA (Lektorzy, Polonista – Naukowcy, Polonista – Studenci,...

Laureaci konkursów OPUS i PRELUDIUM

Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat. Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu...

Pod Warszawą powstaje jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczych

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych realizowany jest projekt – CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie.  W ramach tej inicjatywy powstał już m.in. monolityczny, żelbetowy bunkier, w którym będzie umieszczony nowoczesny cyklotron oraz przylegający do niego budynek, w którym zlokalizowane będą laboratoria. Warto w tym miejscu podkreślić, iż...

Nagrody „Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę...