I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

Motywem przewodnim I Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej organizowanej przez naszego partnera, Samorząd Doktorantów UMK w Toruniu jest pandemia COVID-19. Organizatorzy chcą zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce. W obrębie zainteresowań znajdują się różnorakie ujęcia problemu, zarówno z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, jak i przyrodniczych i...

V Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On”

Z przyjemnością informujemy, iż patronem V Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On" został portal eDoktorant.pl Zachęcamy do udziału w piątej, jubileuszowej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców „Psych-on”, która odbędzie się 12 grudnia 2020r. i jest organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz Zakład Psychologii Klinicznej i...

Forum Akademickie – patron medialny portalu eDOKTRANT.pl

Forum Akademickie objęło patronat medialny nad naszym portalem. Forum Akademickie to ogólnopolski miesięcznik adresowany do środowiska akademickiego. Wydawany jest od 1994 roku (wcześniej jako „Przegląd Akademicki”) w Lublinie. Porusza w szerokim zakresie problematykę szkolnictwa wyższego i nauki. W każdym numerze, na ponad 80 stronach, czytelnicy mogą znaleźć: rozmowy o uwarunkowaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych kształcenia w Polsce, obserwacje...