Nasz Partner zrobił niesamowitą bazę wiedzy! Koniecznie przeczytajcie i odwiedźcie.

Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie nie tylko medyczne i naukowe, ale również społeczne. Pokazała ona wyraźnie, że w sytuacji kryzysu, którego pokonanie wymaga racjonalnych zachowań podejmowanych w skali całego społeczeństwa, kluczowego znaczenia nabiera zapewnienie szerokiego dostępu do rzetelnych informacji i danych. Platforma REGIONAL COVID-HUB już od pierwszych miesięcy pandemii dostarcza decydentom...

Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w ICHB PAN w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłosił rekrutację do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN. Tematyka badawcza to długie niekodujące RNA – nowy cel terapii przeciwgrypowej. Termin składania dokumentów upływa 23.10.2021 r. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat: Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biologii molekularnej, biotechnolog lub pokrewnych, lub spełnianie warunków wskazanych...

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu autorami przełomowych prac w dziedzinie genetyki nowotworów

Publikacja zespołu prof. Piotra Kozłowskiego z Zakładu Genetyki Molekularnej, w składzie: dr Paulina Gałka-Marciniak, dr Martyna Urbanek-Trzeciak, mgr Paulina Nawrocka, została wyróżniona przez zespół edytorów i redaktorów czasopisma Nucleic Acids Research tytułem Breakthrough Article. „Breakthrough Articles represent the top of NAR papers in terms of originality, significance and scientific excellence”....