Cyfryzacja w Polsce i Krajach Bałtyckich

Koło Naukowe „Innowacja” Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na zdalną Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Cyfryzacja w Polsce i Krajach Bałtyckich”. Współorganizatorami konferencji są Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu oraz punkt informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie. Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2022 roku za pomocą platformy Microsoft Teams.
Celem konferencji jest dyskusja nad procesem cyfryzacji występującym w Państwach Bałtyckich i Polsce. W zakres tematyczny konferencji wchodzą:

-Cyfryzacja wymiaru sądownictwa 
-Cyfryzacja administracji
-Cyberbezpieczeństwo 
-Usługi cyfrowe
-Data economy
-Digital taxation 

Zgłoszenie wraz z abstraktem zawierającym maksymalnie 300 słów należy przesłać za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 8-go grudnia br. do godziny 23.59. O zakwalifikowaniu się abstraktu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni drogą mailową. Liczba miejsc czynnych jest ograniczona.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia.