Uzyskane dofinansowania

eDoktorant.pl

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2020 r. w ramach konkursu “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

eDoktorant 2.0

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

eDoktorant 3.0

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2022 r. w ramach konkursu “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

eDoktorant 4.0

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

eDoktorant - popularyzuje naukę

Projekt „eDoktorant – popularyzuje naukę” finansowany jest w ramach umowy SONP/SP/549379/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.