Doktorzy dobrze sobie radzą na rynku pracy

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) po raz pierwszy udostępnił nowe funkcje w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Każdy może uzyskać informacje dotyczące nie tylko zawodowych karier absolwentów, ale także osób ze stopniem doktora. Z nowych danych wynika, że osoby ze stopniem doktora – niezależnie od dziedziny studiów – otrzymują wyższe wynagrodzenie niż absolwenci uzyskujący w tym samym czasie tytuł magistra. Najwięcej zyskują doktorzy w dziedzinie nauk społecznych. Eksperci OPI PIB rozbudowali również system ELA o monitorowanie ścieżek kształcenia studentów, w tym analizę ich modyfikacji.

Z przedstawionych informacji wynika, że najbardziej opłacalne jest uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych.

W 2019 roku w Polsce przybyło 7085 doktorów. Najwięcej w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu (1565) i nauk społecznych (1563) a najmniej w dziedzinie nauk teologicznych (148). 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.