Dziedzina nauk humanistycznych

Dimensions of Business Language and Culture 2021 – Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021

Data konferencji: 2021-04-15

Dowiedz się więcej

Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu

Data konferencji: 2021-04-15

Dowiedz się więcej

IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Edukacja Równościowa Wyzwania – Potrzeby – Możliwości

Data konferencji: 2021-05-13

Dowiedz się więcej

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku

Data konferencji: 2021-05-25

Dowiedz się więcej

Research Across Boundaries: Challenges of Interdisciplinary Work in the Context of Law

Data konferencji: 2021-06-18

Dowiedz się więcej

Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne

Data konferencji: 2021-09-28

Dowiedz się więcej

Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce

Data konferencji: 2021-11-04

Dowiedz się więcej