Dziedzina nauk społecznych

International Academic Conference titled “Contemporary Problems of American and European Criminal Law, Criminal Justice Systems and Criminology”

Data konferencji: 2021-03-13

Dowiedz się więcej

Język a Media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii

Data konferencji: 2021-03-18

Dowiedz się więcej

Dimensions of Business Language and Culture 2021 – Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021

Data konferencji: 2021-04-15

Dowiedz się więcej

Konferencja międzynarodowa Implementation of principles of sustainable development in present economy and society

Data konferencji: 2021-05-08

Dowiedz się więcej

IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Edukacja Równościowa Wyzwania – Potrzeby – Możliwości

Data konferencji: 2021-05-13

Dowiedz się więcej

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku

Data konferencji: 2021-05-25

Dowiedz się więcej

II Ogólnopolska Konferencja Trójstyk

Data konferencji: 2021-05-28

Dowiedz się więcej

Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne

Data konferencji: 2021-09-28

Dowiedz się więcej