EIG CONCERT-Japan 10 konkurs

W ramach międzynarodowej współpracy NCBR ogłosiło konkurs: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa wspólna inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być organizacja badawcza, mikro/małe/średnie lub duże przedsiębiorstwo lub grupy podmiotów.

Finansowanie obejmuje dla organizacji badawczych: badania podstawowe, przemysłowe i prace rozwojowe. Przedsiębiorstwa mogą w ramach projektu wykonać badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Aby zostać zakwalifikowanym do konkursu, należy zbadać temat, który dotyczy conajmniej jednego z poniższych tematów:

  • Zrównoważona inteligentna mobilność miejska.
  • Poprawa jakości wody, gleby i powietrza w miastach neutralnych pod względem emisji dwutlenku
    węgla.
  • Efektywna gospodarka odpadami.

Harmonogram konkursu 

  • Data ogłoszenia konkursu: 23 maja 2023 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 23 maja 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 1 sierpnia 2023 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: grudzień 2023 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem.