Energetyka, Architektura, Budownictwo- Spojrzenie Młodych Naukowców

Energetyka szczególnie w ostatnim czasie, stała się niezwykle ważnym zagadnieniem dla gospodarki, społeczeństwa, ale także, a może nawet przede wszystkim dla nauki.

Na konferencji odbędzie się przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców, dotyczących energetyki, architektury i budownictwa. Możliwe będzie przedstawienie zagadnień naukowych i/lub wyników badań oraz swoich zainteresowań z zakresu energetyki, architektury i budownictwa. Motywem przewodnim konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie: Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania dla takich dyscyplin jak energetyka, architektura i budownictwo?

Konferencja odbędzie się: 1-2.04.2023 za pośrednictwem Internetu. Rekrutacja trwa do 03.03.2023.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.