Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem

Dnia 26.10.2023 odbędzie się konferencja naukowa pt.: Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem, która skierowana jest do studentów, pracowników naukowych, a także wszystkich zainteresowanych etyką w ESG.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI: 

Środowiskowy:

  • CleanTech – etyczne podejście do tworzenia zrównoważonych rozwiązań wodno-energetycznych,
  • Etyka zielonej i cyfrowej transformacji bliźniaczej

Społeczny:

  • Odniesienie się do znaczenia komponentu „S” w ESG
  • Projektowanie i wdrażanie etyki w rozwiązaniach opartych o AI – podejście „ethics by design” w różnych branżach m.in. medyczne, finansowe, ubezpieczeniowe, HR. Projekt skoncentrowany na człowieku w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie:

  • Zarządzanie etyką i przywództwo w czasach niepewności – rozważanie podejścia „etyka od samego początku” w obszarach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, struktura zarządzania i zaangażowanie czy projektowanie polityk
  • Analizy ESG jako narzędzia do etycznego audytu AI
  • Wkład AI w ESG

Abstrakty można przesyłać do 10.10.2023 na stronie internetowej.

Rejestracja dla słuchaczy jest możliwa na stronie dostępnej tutaj.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja realizowana jest w formule on-line, w języku angielskim.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej. 

Tegoroczna konferencja Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem  jest już drugą konferencją, która dedykowana jest etyce. 

Organizatorem konferencji jest Łukasiewicz – ORGMASZ.

Partnerami konferencji są: Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites.