EUREKA

W ramach inicjatywy EUREKA, NCBR ogłosiło konkurs na projekty ukierunkowane na opracowanie
i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu
lub usługi.
Podstawowym wymaganiem, by nadano projektowi statusu projektu EUREKI jest innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Podstawowe kryteria jakie musi spełnić projekt EUREKI:

  • Projekt musi być realizowany we współpracy międzynarodowej, tzn. musi w nich uczestniczyć przynajmniej jeden niezależny podmiot zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP i co najmniej jeden niezależny podmiot z innego państwa członkowskiego EUREKI;
  • Projekt musi być ukierunkowany rynkowo, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu/usługi.
  • Projekt musi mieć cywilny cel rozumiany jako niezwiązany z np. obronnością państwa czy realizacją władzy publicznej.

Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy.

Wnioski należy składać przez wysłanie podpisanego skanu dokumentów lub dokumentacji podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy eureka@ncbr.gov.pl.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.