European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) – konkursy

Ruszyła druga edycja konkursu EU4Health na 2022 r. Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdro-
wia i Cyfryzacji (HaDEA). EU4Health, z budżetem w wysokości 5,3 mld euro, jest czwartym i największym z unijnych programów w dziedzinie zdrowia. Program zapewnia finansowanie organom krajowym, organizacjom zdrowia i innym podmiotom poprzez dotacje i zamówienia publiczne, przyczyniając się do zdrowszej Europy.

Zostały opublikowane 4 konkursy w ramach rocznego programu prac EU4Health 2022. Tematy oznaczone kolejno PJ-11, PJ-12, PJ-14 i PJ-15 koncentrują się na nowotworach, chorobach niezakaźnych (NCD) i zamówieniach publicznych w sektorze zdrowia. Działania te będą wspierać europejski plan walki z rakiem i misję UE w dziedzinie walki z rakiem:

  • EU4H-2022-PJ-11: Konkurs dot. NCD – chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy (termin
  • EU4H-2022-PJ-12: Konkurs dot. profilaktyki nowotworów i innych chorób niezakaźnych – działania dotyczące uwarunkowań zdrowotnych
  • EU4H-2022-PJ-14: Konkurs dot. wsparcia wdrożenia drugiej kohorty międzyspecjalistycznego programu szkoleniowego w zakresie nowotworów
  • EU4H-2022-PJ-15: Konkurs dot. wsparcia zamówień publicznych w sektorze zdrowia i gotowości na wypadek kryzysów

Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie internetowej.