EXCHANGE PROGRAM TO THE US – granty

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA, w ramach EXCHANGE PROGRAM TO THE US, ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2022/2023. Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 

• The Kosciuszko Foundation Fellowships umożliwiają młodym naukowcom, profesjonalistom lub artystom ze stopniem doktora podjąć badania podoktorskie w USA przez 3-9 miesięcy. 

• The Kosciuszko Foundation Grants umożliwiają naukowcom, profesjonalistom lub artystom z wyższym wykształceniem (min. magisterskim) prowadzenie badań w USA przez 3 – 6 miesięcy. 

•  The Kosciuszko Foundation Teaching Fellowships umożliwiają wykładowcom uniwersyteckim prowadzenie zajęć na uczelniach amerykańskich przez okres do 10 miesięcy.

Wykłady powinny być prowadzone z zakresu polonistyki, w tym nauczania języka polskiego i kultury polskiej. Stypendyści w tej kategorii mogą również podejmować lub kontynuować swoje badania naukowe.

Termin składania wniosków mija 15 listopada 2022 r. Więcej informacji na stronie: thekf.org