Fizykochemia układów złożonych

W dniach 22-23.06.2023 roku odbywać się będzie jubileuszowa konferencja “Fizykochemia układów złożonych” z okazji 55-lecia istnienia Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii UJ.

Konferencja została objęta PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UJ, prof. dr hab. Wojciecha Macyka.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii UJ. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymaga obowiązkowej rejestracji. Rejestracja możliwa jest za pomocą formularza dostępnego pod linkiem.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UJ. Kontakt z organizatorem możliwy drogą mailową pod adresem: zfch55lat@uj.edu.pl