Forum Akademickie – patron medialny portalu eDOKTRANT.pl

Forum Akademickie objęło patronat medialny nad naszym portalem.
Forum Akademickie to ogólnopolski miesięcznik adresowany do środowiska akademickiego. Wydawany jest od 1994 roku (wcześniej jako „Przegląd Akademicki”) w Lublinie. Porusza w szerokim zakresie problematykę szkolnictwa wyższego i nauki. W każdym numerze, na ponad 80 stronach, czytelnicy mogą znaleźć:

  • rozmowy o uwarunkowaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych kształcenia w Polsce,
  • obserwacje z życia naukowego w uczelniach i instytutach,
  • artykuły dotyczące zjawisk w akademickiej codzienności,
  • teksty popularyzujące osiągnięcia badawcze polskich uczonych,
  • publikacje poświęcone historii szkolnictwa wyższego, sportowi akademickiemu i kulturze studenckiej,
  • recenzje książek naukowych i popularnonaukowych,
  • informacje, komentarze, felietony, opinie.

Wśród  autorów są najwybitniejsi polscy uczeni. Piszą tam także rektorzy szkół wyższych i dyrektorzy instytutów badawczych. Zapraszamy na  stronę internetową Forum Akademickiego: www.forumakademickie.pl oraz do odwiedzenia  profili Forum na Facebooku i Twitterze.