CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call)

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Zakończenie naboru wniosków: 14 grudnia, 2022
Kwota dofinansowania: Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

W konkursie CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call)składane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

  1. Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
  2. ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
  3. Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Więcej informacji na stronie NCN.