Democracy, Governance and Trust

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Adresaci: Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN.
Zakończenie naboru wniosków: 6 listopada, 2023
Kwota dofinansowania: Całkowita wysokość środków w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP) ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023).

Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych:

 1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
 2. Education;
 3. Media, information and communication;
 4. Economies and economic systems;
 5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
 6. Ecosystems and environments;
 7. Epistemologies, knowledge and expertise;
 8. History and culture;
 9. Power, authority and conflict.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-RPA).

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania obowiązkowych formularzy Notice of Intent to apply (NOI): 15 września 2023 r.,
 • Termin składania wniosków pełnych (Full Proposal): 6 listopada 2023 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 13 listopada 2023 r.,
 • Wyniki konkursu: lipiec – sierpień 2024 r. (TBC)
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: wrzesień 2024 r. (TBC)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu.