Exchange Program to the US/Kosciuszko Foundation Grants

Grantodawca: Inne
Grantodawca: The Kosciuszko Foundation, Inc.
Adresaci: Osoby planujące doktorat obywatelstwa polskiego, doktoranci i doktorzy (wymagany stopień magistra)
Zakończenie naboru wniosków: 15 listopada, 2020
Kwota dofinansowania: 2000-3000 USD
Więcej informacji: Granty pozwalają absolwentom, specjalistom lub artystom na prowadzenie badań naukowych w USA przez 3-9 miesięcy.
Kosciuszko Foundation Grants: stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.


OPIS PROGRAMU

Program pomaga badaczom w zdobywaniu fachowej wiedzy, wiedzy praktycznej i umiejętności, które mogą wnieść do Polski. Każdego roku przyznajemy około 40 stypendystom stypendia i stypendia o wartości ponad 400 000 USD.

Nasi nagrodzeni prowadzą badania na czołowych uniwersytetach, w tym na Uniwersytecie Stanforda, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, Yale University, University of Chicago, Johns Hopkins University, University of Pennsylvania, University of California (Berkeley), Columbia University , University of California Los Angeles (UCLA), Duke University i Cornell University.

KWALIFIKOWALNOŚĆ PROGRAMU

Kandydaci muszą przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub przyjęciu na studia doktoranckie wydane przez polską uczelnię.
Kandydaci muszą posiadać dobrą znajomość języka angielskiego , wystarczającą do skutecznego uczestniczenia w formalnych i nieformalnych rozmowach na tematy praktyczne, społeczne i zawodowe oraz do przeprowadzenia proponowanych badań.

Kandydat musi kwalifikować się do otrzymania wizy J-1 dla gości wymiany w USA.

Brak ograniczeń co do kierunków studiów / badań.

Powtórne uczestnictwo („Ponowne zgłoszenie”) – Wszyscy uczestnicy programu wymiany do Stanów Zjednoczonych podlegają 3-letniemu zakazowi „ponownego uczestnictwa”, co oznacza, że ​​można ubiegać się o kolejny grant lub stypendium KF dopiero po trzech pełnych latach od zakończenie grantu / stypendium KF.