ForestValue2 Call 2023

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Adresaci: O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Zakończenie naboru wniosków: 1 września, 2023
Kwota dofinansowania: Całkowita wysokość środków finansowych w konkursie wynosi 500 000 EUR.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią ForestValue2 ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, celem których jest zdobycie wiedzy na lepsze wykorzystanie lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania najlepszego możliwego wykorzystania lasów i zasobów leśnych, równoważące liczne korzyści dla społeczeństwa, klimatu, środowiska i gospodarki.

Tematy konkursu ForestValue2 Call 2023:

  • Temat 1: Resilient sustainable forest systems and management 
  • Temat 2: Sustainable timber building systems 

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania pełnych wniosków wspólnych: 1 września 2023 r., 13:00 CEST
  • Termin składania wniosków w OSF: 8 września 2023 r., 23:59 CEST
  • Wyniki konkursu: grudzień 2023 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu.