GOSPOSTRATEG

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: konsorcja/jednostki naukowe
Zakończenie naboru wniosków: 27 października, 2021
Kwota dofinansowania: do 10 000 000 zł

GOSPOSTRATEG to program mający na celu wzrost wykorzystywania rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Jest to siódma edycja tego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji i/lub stowarzyszeń. W ramach konkursu opracowuje się jedno z dwóch zagadnień badawczych do wyboru.