Granty Interwencyjne NAWA

Grantodawca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adresaci: Podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.
Zakończenie naboru wniosków: 31 grudnia, 2020
Kwota dofinansowania: do 500000 zł
Więcej informacji: Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.  

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.